Home MEDIÁLNÍ MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU (ŽURNALISTIKA)

MEDIÁLNÍ MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU (ŽURNALISTIKA)

Obor MEDIÁLNÍ MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU pro absolventy základních škol

Je součástí studijního oboru RVP Cestovní ruch a zabývá se medializací tohoto odvětví včetně historických a přírodních památek. Je určen pro absolventy základních škol. Čtyřleté denní studium je ukončené maturitní zkouškou. Nad rámec požadavků RVP seznámí studenty se základy žurnalistiky v oblastech psaného textu, fotografie, práce s kamerou, střihU a režie videoklipů včetně práce pro internetovou televizi.

Kam po maturitě?

 • Na vyšší odbornou školu
 • Na vysokou školu
 • Do zaměstnání

Mohu pracovat

 • v PR, nebo reklamní agentuře
 • v tiskovém oddělení
 • v cestovní kanceláři nebo agentuře,
  mohu si ji sám založit
 • v turistickém informačním centru
 • jako průvodce cestovního ruchu
 • jako průvodce po historických památkách
 • jako manažer cestovního ruchu
 • jako ekonom, fakturant, mzdový
  účetní
 • kdekoliv v administrativě
 • jsem připraven samostatně
  podnikat

 

Vyučované předměty v době studia:

Povinné vyučovací předměty

Český jazyk a literatura

Jazykové praktikum

1. cizí jazyk*

2. cizí jazyk

Občanská nauka

Základy práva

Základy přírodních věd

Matematika

Tělesná výchova

Informační technologie

Ekonomika

Účetnictví

Zeměpis

Dějepis a dějiny kultury

Cestovní ruch

Multimediální marketing

Písemná a elektronická komunikace

 

Volitelné vyuč. předměty

Informační technologie

3. cizí jazyk

Informace o oboru

Délka studia4 roky
Forma studiadenní studium
MěstoJihlava
ŠVPMediální marketing cestovního ruchu
RVP65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH

Sdílej