Home Škola Dotační programy

Dotační programy

Dotační program IROP

Projekt „INTERNATIONAL EDUCATION CENTER, s.r.o. – Přístavba a nástavba – nové učebny, škola bez bariér, žijeme spolu“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 33. Výzva – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (SVL), specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

 

Předmětem projektu „INTERNATIONAL EDUCATION CENTER, s.r.o. – Přístavba a nástavba – nové učebny, škola bez bariér, žijeme spolu“  rekonstrukce zastaralých odborných učeben stávající budovy školy za účelem jejich modernizace ve vazbě na zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích.

 

Cílem projektu je zlepšení a rozšíření infrastruktury pro odbornou výuku, dále zlepšení vybavenosti školy v oblasti odborného a jazykového vzdělávání žáků čtyřletých studijních oborů, a s tím související podpora uplatnění žáků na trhu práce v daném regionu. Stavebními úpravami, pořízením vybavení, zajištěním konektivity a bezbariérovosti školy učeben bude žákům i pedagogům zvýšen standard výuky.

 

Dotační programy OPVVV

ŠKOLA EKONOMIKY A CESTOVNÍHO RUCHU, SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. – VÝZVA 035

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit. Cílem projektu je podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie – Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Dotační programy OPVK

Naše škola se účastnila programů OPVK 56 a 57

Název projektu: OPVK 56 SECR Jihlava
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2608

Základní informace o jazykově-vzdělávacím pobytu
Termín realizace pobytu: 18. 11. 2015 – 26. 11. 2015
Místo konání pobytu: Velká Británie – Chester
Název  instituce,  ve  které  probíhal ENGLISH PLUS jazykový kurz: 77 Caradoc Road, Prestatyn, LL 19 7PG

Termín realizace kurzu: 19. 10. 2015 – 30. 10. 2015
Místo konání kurzu: Rakousko, Vídeň
Název instituce, ve které probíhal jazykový kurz: ActiLingua Academy, Wattmanngasse 15, A-1130 Wien, Österreich

Termín realizace kurzu: 3. – 17.10.2015
Místo konání kurzu: Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Worthing
Název  instituce,  ve  které  probíhal jazykový kurz: Centre of English Studies

Termín realizace kurzu: 31. 8. 2015 – 11. 9. 2015
Místo konání kurzu: Itálie, Florencie
Název  instituce,  ve  které  probíhal jazykový kurz: CENTRO FIORENZA, Corsi di Lingua e Cultura, Italiana per Stranieri

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
– v rámci programu byla doplněna knihovna a proběhly čtenářské dílny

Název projektu:  OPVK 57 ŠECR Jihlava
Registrační číslo projektu: Registrační číslo projektu ve formátu CZ.1.07/1.1.00/57.1356

Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů a žáků formou blended-learningu.

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM

eu-logo

Naše školy jsou zapojeny do projektu „EU peníze středním školám“ v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu Zkvalitnění výuky na ŠECR Jihlava
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0361
Číslo smlouvy 4938/34/7.1.5/2012
Datum zahájení realizace projektu 07.03.2012
Datum ukončení realizace projektu 06.03.2014

 

Digitální učební materiály

V rámci projektu vzniknou digitální učební materiály (DUM), které budou zpřístupněné všem pedagogům a studentům školy na sdíleném disku školní sítě.
Všechny vytvořené DUM budou k dispozici veřejnosti. V případě zájmu kontaktujte zodpovědnou osobu za projekt Mgr. Alici Soukupovou.

 

Název projektu Inovace výuky v ŠECR Žďár nad Sázavou
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0409
Číslo smlouvy 342/2012/469
Datum zahájení realizace projektu 19.03.2012
Datum ukončení realizace projektu 19.03.2014

 

Digitální učební materiály

V rámci projektu vzniknou digitální učební materiály (DUM), které budou zpřístupněné všem pedagogům a studentům školy na sdíleném disku školní sítě. Všechny vytvořené DUM budou k dispozici veřejnosti. V případě zájmu kontaktujte zodpovědnou osobu za projekt PhDr. Miladu Holemářovou.

Sdílej