Home Úřední deska

Úřední deska

Dle § 26 správního řádu uveřejňujeme následující informace:

Zápis do denního studia

30. 4. 2018, od 8:00 obory Předškolní a mimoškolní pedagogika a Právní administrativa, od 10:00 obor Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu.

Náhradní termín 4. 5. 2018 od 8:00 hod a další termíny až do naplnění kapacity tříd.

Školné v denním studiu je 18 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září 2018 ve výši 1 800,- Kč.

K zápisu se musí dostavit všichni uchazeči v doprovodu zákonného zástupce se zápisovým lístkem (i ti, kteří na naší školu nechtějí nastoupit)!

 

Pořadí studentů k přijetí

Denní studium

RVP 75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
ŠVP UČITEL, UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Třída 1. C

Pořadí Evidenční číslo Pořadí body Přijetí
1 8 82,20 přijat
2 31 80,67 přijat
3 49 78,40 přijat
4 44 78,20 přijat
5 40 76,80 přijat
6 45 74,93 přijat
7 6 74,00 přijat
8 46 71,00 přijat
9 9 69,67 přijat
10 23 69,40 přijat
11 35 67,67 přijat
12 17 67,40 přijat
13 38 66,40 přijat
14 5 64,67 přijat
15 50 64,53 přijat
16 41 64,27 přijat
17 54 63,73 přijat
18 53 63,60 přijat
19 39 62,00 přijat
20 19 62,00 přijat
21 48 61,80 přijat
22 15 61,40 přijat
23 47 61,33 přijat
24 26 60,53 přijat
25 10 59,00 přijat
26 2 58,93 přijat
27 28 57,13 přijat
28 18 57,07 přijat
29 52 56,60 přijat
30           16                         55,93               přijat          
31 21 55,13 odvolání/přijat
32 7 55,07 odvolání/přijat
33 13 54,67 odvolání/přijat
34 42 54,53 odvolání/přijat
35 20 54,00 odvolání/přijat
36 14 53,80 odvolání/přijat
37 30 53,67 odvolání/přijat
38 34 53,60 odvolání/přijat
39 29 51,53 odvolání/přijat
40 1 51,33 odvolání/přijat
41             37                          51,27                odvolání/přijat
42 32 51,07 odvolání/přijat
43             24                         50,73               odvolání/přijat
44 51 50,20 nepřijat
45 4 49,80 nepřijat
46 36 48,60 nepřijat
47 27 48,13 nepřijat
48 33 47,67 nepřijat
49 43 47,53 nepřijat
50 22 39,20 nepřijat
51 3 37,73 nepřijat
52 12 37,00 nepřijat
53 94 35,67 nepřijat
54 25 25,67 nepřijat
55 11 0,00 nepřijat

 

RVP 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH
ŠVP Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu

Třída 1. A, A1, A2

Pořadí Evidenční číslo Pořadí body Přijetí
1 76 82,60 přijat
2 56 80,20 přijat
3 58 74,80 přijat
4 67 74,27 přijat
5 69 74,00 přijat
6 68 69,67 přijat
7 78 67,20 přijat
8 72 64,67 přijat
9 77 63,13 přijat
10 63 60,47 přijat
11 62 59,20 přijat
12 80 59,20 přijat
13 70 59,20 přijat
14 71 57,13 přijat
15 79 55,93 přijat
16 57 55,73 přijat
17 59 55,60 přijat
18 73 53,27 přijat
19 64 45,00 přijat
20            66                         44,00               přijat         
21 60 42,80 odvolání/přijat
22 55 41,53 odvolání/přijat
23 74 39,80 odvolání/přijat
24 61 26,20 odvolání/přijat
25 65 25,87 odvolání/přijat
26 75 25,67 odvolání/přijat

Volná místa do 2. kola přijímacího řízení.

RVP 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
ŠVP Právní administrativa

Třída 1. B

Pořadí Evidenční číslo Pořadí body Přijetí
1 87 80,60 přijat
2 88 71,00 přijat
3 90 66,93 přijat
4 92 66,47 přijat
5 81 64,73 přijat
6 85 62,60 přijat
7 86 62,53 přijat
8 83 57,53 přijat
9 91 52,40 přijat
10            82                         42,47                přijat          
11 84 40,40 odvolání/přijat
12 93 35,67 odvolání/přijat
13 89 32,93 odvolání/přijat

Volná místa do 2. kola přijímacího řízení.

Dálkové studium oboru RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP Učitel/ka mateřské školy

  1. DPZ
Pořadí Příjmení Ročník
1 Nováková 1 DPZ
2 Míčková 1 DPZ
3 Zadražilová 1 DPZ
4 Treu 1 DPZ
5 Strakonová 1 DPZ
6 Šancová 1 DPZ
7 Vavřičková 1 DPZ
8 Jelínková 1 DPZ
9 Střešňáková 1 DPZ
10 Staňová 1 DPZ
11 Šiborová 1 DPZ
12 Doležalová 1 DPZ
13 Mezírková 1 DPZ
14 Holubíková 1 DPZ
15 Sáblíková 1 DPZ
16 Kozelská 1 DPZ
17 Závodníková 1 DPZ
18 Kymlová 1 DPZ
19 Beranová 1 DPZ
20 Plachá 1 DPZ
21 Kubešová 1 DPZ
22 Dvořáková 1 DPZ
23 Kalná 1 DPZ
24 Kežlínková 1 DPZ
25 Rylichová 1 DPZ
26 Hrůzová 1 DPZ
27 Michálková 1 DPZ
28 Stehlíková Hochmanová 1 DPZ
29 Hnidáková 1 DPZ
30 Koubková 1 DPZ
31 Jírová 1 DPZ
32 Vernerová 1 DPZ

33          

 

Vladárová                              

 

1 DPZ                     

 

34 Horníčková 1 DPZ
35 Hrdličková 1 DPZ
36 Hrdličková 1 DPZ
37 Vráblíková 1 DPZ
38 Heřmanská 1 DPZ
39 Marková 1 DPZ
40 Putyerová 1 DPZ
41 Uttendorfská 1 DPZ
42 Zavřelová 1 DPZ

 

2. PZ

Pořadí Příjmení Ročník
1 Opatrná 2 PZ
2 Pivoňková 2 PZ
3 Tomková 2 PZ
4 Dvořáková 2 PZ
5 Popelková 2 PZ
6 Šmejkalová 2 PZ
7 Hanzalová 2 PZ
8 Stoklásková Hegerová 2 PZ
9 Dufková 2 PZ
10 Čeloudová 2 PZ
11 Novotná 2 PZ
12 Fuková 2 PZ
13 Hrůzová 2 PZ
14 Sekerková 2 PZ
15 Kundratová 2 PZ
16 Slouková 2 PZ
17 Lávičková 2 PZ
18 Říhová 2 PZ
19 Šmiřáková 2 PZ
20 Králová 2 PZ
21 Havránková 2 PZ
22 Vargová 2 PZ
23 Hamtáková 2 PZ
24 Tardonová 2 PZ
25 Ambrožová 2 PZ
26 Kopečková 2 PZ
27 Petráňová 2 PZ
28 Šáchová 2 PZ
29 Irhovtsiy 2 PZ
30 Fialová 2 PZ
31 Kovářová 2 PZ              
32 Janoušková 2 PZ

33         

 

Pekař                                     

 

2 PZ                       

 

34 Nulíčková 2 PZ
35 Vohánková 2 PZ
36 Krejčíková 2 PZ
37 Žaludková 2 PZ
38 Sarkisjanová 2 PZ
39 Pečínková 2 PZ
40 Jurková 2 PZ
41 Nováková 2 PZ
42 Obdrlíková 2 PZ
43 Judová 2 PZ
44 Harásková 2 PZ
45 Zvolánková 2 PZ
46 Panchártková 2 PZ
47 Jarkovská 2 PZ
48 Lhoťanová 2 PZ
49 Vostárková 2 PZ
50 Fiedlerová 2 PZ
51 Vostárková 2 PZ

 

Zápis k dálkovému studiu se bude konat dne 26. 6. 2018 od 9:00 hod, náhradní termín 28. 6. 2018 od 9:00 hod v budově školy, 1. patro. V případě, že se k zápisu nemůžete v uvedených termínech dostavit, žádáme o zaslání omluvy a dohodnutí náhradního termínu. Ke studiu bude přijato 33 uchazečů do každé uvedené třídy.
 
K zápisu přineste občanský průkaz, zápisné 1 000,- Kč a zálohu na školné na září 2018 ve výši 1 500,- Kč (roční školné činí 15.000,- Kč).

V případě, kdy přijatý uchazeč nebude chtít ke studiu nastoupit, budeme nepřijaté uchazeče o uvolněném místě informovat. Automaticky také Vaší přihlášku zařazujeme do pořadí k přijetí do dalšího školního roku. Pokud se nebudete chtít do dalšího ročníku hlásit, prosíme o zaslání žádosti o vyřazení přihlášky.

Sdílej