Home Úřední deska

Úřední deska

Dle § 26 správního řádu uveřejňujeme následující informace:

Zápis do denního studia

30. 4. 2019, od 8:00 obory Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu a Právní administrativa, od 10:00 obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

K zápisu se musí dostavit všichni přihlášení studenti v doprovodu zákonného zástupce se zápisovým lístkem bez ohledu na to, zda byli přijatí, nebo nechtějí na školu nastoupit!

Náhradní termín 7. 5. 2019 od 8:00 hod a další termíny až do naplnění kapacity tříd.

Školné v denním studiu je 18 000 Kč za školní rok. Při zápisu se platí 1 000 Kč zápisné a záloha na školné na září 2019 ve výši 1 800,- Kč.

 

Pořadí studentů k přijetí

Denní studium

RVP 75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
ŠVP UČITEL, UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Třída 1. C

Pořadí Evidenční číslo Pořadí body Přijetí
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

RVP 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH
ŠVP Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu

Třída 1. A, A1, A2

Pořadí Evidenční číslo Pořadí body Přijetí
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Volná místa do 2. kola přijímacího řízení.

RVP 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
ŠVP Právní administrativa

Třída 1. B

Pořadí Evidenční číslo Pořadí body Přijetí
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Zápis do dálkového studia

Zápis k dálkovému studiu se bude konat dne 25. 6. 2019 od 9:00 hod, náhradní termín 28. 6. 2019 od 9:00 hod v budově školy, 1. patro. V případě, že se k zápisu nemůžete v uvedených termínech dostavit, žádáme o zaslání omluvy a dohodnutí náhradního termínu. Ke studiu bude přijato 33 uchazečů do každé uvedené třídy.
 
K zápisu přineste občanský průkaz, zápisné 1 000,- Kč a zálohu na školné na září 2018 ve výši 1 500,- Kč (roční školné činí 15.000,- Kč).V případě, kdy přijatý uchazeč nebude chtít ke studiu nastoupit, budeme nepřijaté uchazeče o uvolněném místě informovat. Automaticky také Vaší přihlášku zařazujeme do pořadí k přijetí do dalšího školního roku. Pokud se nebudete chtít do dalšího ročníku hlásit, prosíme o zaslání žádosti o vyřazení přihlášky.

Dálkové studium oboru RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika, ŠVP Učitel/ka mateřské školy

1. DPZ

Pořadí Příjmení
1. Navrátilová K.
2. Lauterbachová M.
3. Zítová I.
4. Kittlerová K.
5. Svatoňová A.
6. Myslivečková P.
7. Murínová N.
8. Štěpánková H.
9. Lancová E.
10. Hurdová K.
11. Trávníková T.
12. Šebestová M.
13. Vedralová R.
14. Švarcová M.
15. Platilová V.
16. Davidová K.
17. Hrubošová K.
18. Havránková L.
19. Kuřinová A.
20. Maršánová M.
21. Tomášková P.
22. Dekařová R.
23. Šmídková H.
24. Stloukalová T.
25. Mošaťová T.
26. Váňová M.
27. Matějka J.
28. Perničková Z.
29. Karásková M.
30. Neumanová J.
31. Tomková Z.
32. Urbánková N.
33. Nováková H.
34. Kolomazníková Ferenci Ž.
35. Vorlová R.
36. Vondrušková P.
37. Štěpánková I.
38. Krchová H.
39. Tajovská Krummová M.
40. Kutílková A.
41. Fridrichová I.
42. Tamajka L.
43. Melichárková V.
44. Sladká P.
45. Vlachová I.
46. Bojčuková J.
47. Kavková L.
48. Jeroušková K.
49. Hustolesová I.
50. Ptáčková I.
51. Pechmanová M.
52. Hrabcová D.
53. Kamenská H.

 

2. PZ

Pořadí Příjmení
54. Zimáčková K.
55. Surových L.
56. Tesařová M.
57. Judová M.
58. Strnadová L.
59. Knopová M.
60. Nesnídalová Z.
61. Kolářová S.
62. Michálková S.
63. Čecháková N.
63. Gregorová Valášková L.
64. Richterová A.
65. Krušinová M.
66. Zezulová L.
67. Kvasničáková J.
68. Kočí A.
69. Fidranská H.
70. Štychová J.
71. Suchá H.
72. Lekičová D.
73. Obůrková I.
74. Mazáková M.
75. Pešková L.
76. Kořínková K.
77. Ondrová M.
78. Kudlová M.
79. Štěpánková Šauerová D.
80. Gregorová K.
81. Zlatušková L.
82. Maňhalová D.
83. Dostálová K.
84. Strouhalová A.
85. Příhodová K.
86. Břízová M.
87. Stloukalová S.
88. Šauerová S.
89. Hradilová H.
90. Forschová K.
91. Doležalová L.
92. Sedláková J.
93. Rennerová L.
94. Domesová D.
95. Kučerková R.
96. Kurečková B.
97. Bruzková T.
98. Mejzlíková A.
99. Bartoníková K.
100. Dvorská L.
101. Hanzlíková H.
102. Svatkovská W. M.
103. Preislerová P.
104. Krpálková M.
105. Urbánková H.
106. Navrátilová H.

 

1. DP

Pořadí Příjmení
107. Sedláková A.
108. Vysloužilová S.
109. Čepeláková L.

 

Dálkové studium oboru RVP Podnikání, ŠVP Podnikatelství malých firem 
1. DS

Pořadí Příjmení
1. Cakl P.
2. Myška O.
3. Sokoliová S.

 

Sdílej