Home 1. DPZ (2. PZ) – ekonomie

1. DPZ (2. PZ) – ekonomie

19. 9.

Prostudujte dokument „Potřeby“ a „Hospodářský proces

26. 11.

Prostudujte dokument „Zákony trhu„, „Hodnocení národního hospodářství“ a „Hospodářský cyklus„.

26. 11.

Prostudujte dokument „Živnosti„, „Obchodní korporace

28.11.

Prostudujte dokument „Neziskový sektor“ a „Školská právnická osoba

13. 12.

Normativy soukromých škol

Výzvy

FOND ROZVOJE KAPACIT MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL

16. 1.

Test z ekonomie

18. 2.

Prostudujte dokumenty Zakládání podniku, majetek podniku,  Oceňování DM, Evidence DM,  Vyřazení DM, Odepisování DM.

27. 3.

Výpočet čisté mzdy, příloha slevy a odpisy, personalistika

Požadavky na semestrální práci

1.      Základní informace o soukromé mateřské škole. Její umístění, proč vzniká, nástin podnikatelského plánu, jaké bude její fungování.

2.      Průzkum prostředí – demografický průzkum, průzkum konkurence.

3.      SWOT analýza.

4.      Náklady na zahájení fungování – nemovitost, vybavení, rekonstrukce…..

5.      Příjmy mateřské školy, výdaje mateřské školy, výsledek hospodaření alespoň na 3 roky.

6.      Závěr, kde bude zhodnoceno, zda je možné mateřskou školu otevřít

 

 

 

 

Sdílej