Home Centrum NATURA

Centrum NATURA

Projekt CENTRUM NATURA

Projekt „CENTRUM NATURA“, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000556

Projekt „CENTRUM NATURA“ v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání je realizován v období od ledna 2017 do prosince 2019.

 

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Projekt se věnuje podpoře vzájemného učení škol a pedagogů, a to formou síťování. Vybrané školy z celé České Republiky vytvoří, ve svém kraji, Centra kolegiální podpory (CKP) a budou realizovat síť v tématu přírodovědná gramotnost a badatelsky orientovaná výuka/vzdělávání.

 

V průběhu tří let bude vytvořeno celkem 42 Center kolegiální podpory po celé republice, které budou předávat zkušenosti na pedagogy z ostatních okolních škol, případně dalších zařízení, a to prostřednictvím pravidelných projektových odpolední.

 

Cílovou skupinou, která bude v rámci projektu podpořena, jsou:

– děti a žáci, prostřednictvím jejich pedagogů

– pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci základních a středních škol, kteří budou vzájemně sdílet zkušenosti a vytvářet tak celorepublikovou funkční síť Center kolegiální podpory

– pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže

– pracovníci České školní inspekce

 

Únorové projektové odpoledne

Měření teplotní mapy lidského těla

Březnové projektové odpoledne

Měření výparného tepla kapalin

Dubnové projektové odpoledne

Měření je hra

Květnové projektové odpoledne

Co pijeme? Měření Ph tekutin.

Červnové projektové odpoledne

Ať vyšumí! Projevy chemické reakce – teplota, pH

Srpnové projektové odpoledne

Nabité ovoce

Zářijové projektové odpoledne

Tvorba prezentace v PASCO

Říjnové projektové odpoledne

Je to hustý měření hustoty kapalin

Listopadové projektové odpoledne

Základy programování robota ze stavebnice LEGO mindstorms

Sdílej