Home Ekonomie KV

Ekonomie KV

Září

Prostudujte dokument “Potřeby” a “Hospodářský proces

Říjen

Prostudujte dokument “Zákony trhu“, “Hodnocení národního hospodářství” a “Hospodářský cyklus“.

Listopad

Podnikání včelaře

Prosinec

Prostudujte dokument “Živnosti“, “Obchodní korporace“, „Evidence zemědělských podnikatelů„, Podnikání v zemědělství

Leden

Test z ekonomie

Únor, březen

Prostudujte dokumenty Zakládání podniku, majetek podniku,  Oceňování DM, Evidence DM,  Vyřazení DM, Odepisování DM.

Duben, květen

Výpočet čisté mzdy, příloha slevy a odpisy, personalistika

Daňové přiznání, Paušální daň

§ 10 – Ostatní příjmy
Pokud jsme v předchozím textu vyloučili zdanění podle § 7 – příjmy ze samostatné činnosti, neznamená to, že bychom měli otázku zdanění sezonních přebytků zcela opustit. Musíme se zabývat tedy § 10 – ostatní příjmy, kam právě patří příjmy z příležitostných činností, včetně příjmů ze zemědělské výroby podle odst. 1 písm. a).
 
Zároveň však platí limit pro osvobození takových příjmů, pokud ve zdaňovacím období jejich úhrn nepřesáhne hranici 30.000 Kč. Tento limit by měl zcela postačovat na příjmy z prodeje sezonních přebytků, aby nemusely být do daňového přiznání zařazovány.
 
Ovšem je třeba dát pozor na skutečnost, že jde o limit v úhrnu celého § 10 odst. 1 písm. a), kam spadají i příjmy z příležitostného nájmu movitých věcí a příjem z provozu výroben elektřiny bez nutnosti mít licenci ERÚ, popř. jiné příležitostné činnosti.
 
Při překročení hranice 30.000 Kč za kalendářní rok bude nutné příjmy do daňového přiznání zahrnout. U příjmů z přebytků ze zahrádek je možné uplatnit paušální výdaje, jako u příjmů ze zemědělské výroby podle § 7, které činí 80 % z příjmů (přitom je nutné vést záznam o příjmech, jak určuje § 10 odst. 4 ZDP).

Sdílej