Home Hrady a zámky

Hrady a zámky

Studenti ŠECR jsou výborně hodnocení na praxích na hradech a zámcích.

Státní zámek Žleby

Státní zámek Žleby

V letošním roce jsme zahájili spolupráci se soukromou Školou ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě a byli jsme mile překvapeni. Ještě před příjezdem studentů probíhala komunikace s pedagogickým sborem i s žáky samotnými bez problémů a celá doba odborné praxe, kterou u nás studenti strávili, první dobrý dojem jen potvrdila.

Žáci byli velmi dobře připraveni a přes svůj nízký věk (17 let) se v průvodcovském řemesle velmi rychle zdokonalovali. Již po několika dnech zvládli bez problémů provázet všechny tři informačně velmi obsáhlé prohlídkové okruhy, které navíc dokázali přizpůsobovat nejrůznějším skupinám s různorodým sociálním i věkovým složením, zejména se jednalo o skupiny dětí ZŠ a MŠ či skupiny seniorů, které potřebují ze strany průvodce specifický přístup.

Doufáme, že na letošní velmi dobrou spolupráci v následujících letech se školou navážeme a nutno na závěr dodat, že někteří studenti z letošní odborné praxe u nás budou působit nadále i jako externí sezónní průvodci  v hlavní sezoně 2017, což nejlépe dokládá spokojenost z naší strany.

Mgr. Alena Koňaříková

správa zámku Žleby
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
SPRÁVA STÁTNÍHO ZÁMKU ŽLEBY
www.zamek-zleby.cz

Státní zámek Vranov nad Dyjí

Státní zámek Vranov nad Dyjí

Státní zámek Vranov nad Dyjí

Chtěli bychom panu řediteli a profesorskému sboru jihlavské ŠECR upřímně poděkovat za spolupráci. Studenti školy ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě, vykonávající na našem památkovém objektu více jak deset let jarní odbornou praxi, jsou pro nás velmi užiteční. Přicházejí připraveni a užitečně se zapojují do průvodcovské služby a do dalších činností souvisejících s návštěvnickým provozem. Snažíme se jim na druhou stranu věnovat a přispět k tomu, aby jim čas strávený na zámku prospěl. Rádi bychom, aby tato spolupráce, o jejíž vzájemné výhodnosti jsme přesvědčeni, pokračovala i v dalších letech. Ještě jednou děkujeme.

Mgr. Miroslava Janíčková
kastelánka Státního zámku Vranova n/D
www.zamekvranov.cz


Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Již skoro deset let nám pomáhají studenti Školy ekonomiky a cestovního ruchu z Jihlavy v rámci svých praxí zabezpečit průvodcovskou službu. Díky intenzivní přípravě již ve škole jsou pro nás velkým přínosem hlavně v okrajových měsících sezony, kdy je zájem o místa sezonních průvodců minimální. Předpokládám, že i jejich působení v jedné z nejvýznamjších českých památek je pro ně přínosem a doufám, že náš vzájemný kontakt ještě dlouho potrvá.

PhDr. Václav Bis
kastelán Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec
www.zamek-jindrichuvhradec.eu


 

Hrad Roštejn

Hrad Roštejn

Hrad Roštejn

Téměř deset let Muzeum Vysočiny – hrad Roštejn spolupracuje se Školou ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava. Tato dlouholetá spolupráce je oboustranně velmi prospěšná a výhodná. Bez pomoci studentů školy by se provoz hradu na začátku sezóny potýkal s vážným nedostatkem průvodců a naopak studenti mají možnost absolvovat kvalitní praxi průvodce na památkovém objektu. Seznámí se s místní historií a osvojí si kultivovaný přednes průvodcovského slova návštěvníkům hradu.
Osobně se na dva měsíce  ráda stávám pedagogem a vítám každý dobrý nápad studentů na obohacení programu při práci průvodce.
Děkuji za dobrou spolupráci vedení školy i studentům a těším se na vás na hradě opět na jaře.

Zdeňka Vaníčková
kastelánka hradu Roštejn
www.rostejn.wz.cz


Státní hrad Nové Hrady – Národní památkový ústav

Státní hrad Nové Hrady

Státní hrad Nové Hrady

Se Školou ekonomiky a cestovního ruchu spolupracujeme při zajišťování praxe studentů již několik let. Ještě před začátkem praxe zasíláme studentům průvodcovské texty a základní informace o hradě, protože cílem praxe je především seznámení studentů s návštěvnickým provozem.

Zatím všechny praktikantky přijely tak dobře připraveny, že již druhý den praxe, po všech nezbytných školeních a přezkoušeních, mohly provádět menší skupinky návštěvníků. Kromě vlastní průvodcovské praxe seznamujeme studenty i s dalšími oblastmi provozu památkového objektu. Praktikanti mají například možnost pod dozorem naší zkušené pracovnice vyzkoušet pokladní systém NPÚ na prodej vstupenek a rezervací a celou řadu dalších možná nenápadných činností, bez kterých se provoz památkového objektu neobejde. Praktikanti s oblibou využívají také možnosti během volna navštívit zdarma sousední památkové objekty ve správě NPÚ. Období praxe připadá většinou na přelom května a června, kdy se již rozbíhá hlavní návštěvnická sezóna ale zároveň není ještě dostatek brigádníků z řad vysokoškoláků, takže pomoc studentů-praktikantů ze ŠECRu je pro nás obzvláště cenná.

Mgr. Jan Smolík
kastelán SH Nové Hrady
www.hrad-novehrady.eu


Český Šternberk

Český Šternberk

Český Šternberk

Pravidelně v květnu přijíždějí na hrad Český Šternberk dvě studentky Střední soukromé odborné školy – Školy ekonomiky a cestovního ruchu a to na dobu tří týdnů, aby si na hradě splnily praktickou část svého studia – povinnou odbornou studentskou praxi.Tato forma spolupráce mezi Střední odbornou školou ze Žďáru nad Sázavou trvá již deset let. Studentky na hradě Český Šternberk pracují jako průvodkyně. To znamená, že jsou zařazeny do kolektivu stálých a externích průvodkyň/průvodců hradu. Nezbývá nám nic jiného než konstatovat s potěšením, že po celou dobu trvání naší dlouholeté spolupráce přijíždějí studentky vždy pečlivě připravené, tj. mají nastudovaný obsáhlý materiál týkající se nejen historie hradu jako stavební Národní kulturní památky Čech, ale hlavně také historie rodu, jednoho z nejstarších u nás. V průběhu praxe si svoje vědomosti postupně – studiem dalších historických materiálů a za vydatné pomoci svých starších kolegyň a kolegů (průvodkyň-průvodců) – neustále doplňují. Kromě jiného je k tomu vedou časté a někdy velice všetečné dotazy návštěvníků hradu, ke kterým se studentky vždy chovají s velikou ochotou, slušností a trpělivostí.

Také musíme pochválit jazykovou vybavenost některých z účastníc praxe. Děkujeme proto studentkám za jejich úsilí a děkujeme hlavně pedagogickému sboru Vaší školy, který studentky takto pečlivě vychovává a připravuje.

Zuzana Míková
kastelánka hradu Český Šternberk
www.hradceskysternberk.cz


Lednice

Zámek Lednice

Zámek Lednice

Se Školou ekonomiky a cestovního ruchu spolupracuje správa státního zámku Lednice již řadu let. Ráda bych touto cestou poděkovala vedení školy za kvalitní přípravu studentů, kteří u nás každoročně absolvují povinnou praxi jako průvodci. Na tuto práci jsou kladeny velké nároky jak ze strany správ objektů, tak ze strany návštěvníků. Někteří ze studentů se s podobnou činností setkávají v rámci praxe poprvé, kromě náročného textu se musí seznámit s provozem zámku, se spoustou informací o jeho okolí, akcích zde pořádaných, umět reagovat na řadu nečekaných situací, které je při kontaktu s lidmi mohou potkat. S radostí musím konstatovat, že všechny studenty průvodcovská činnost bavila, zajímala, mnohdy se k nám vrátili jako sezónní pracovníci. V období okrajových měsíců sezóny jsou pro nás velkou pomocí.

Přeji ŠECR, všem pedagogům i studentům, hodně úspěchů a těším se na další spolupráci.

Ivana Holásková
Kastelánka Státního zámku Lednice
www.zamek-lednice.com

 


Sdílej