Angličtina pro děti

Angličtina pro děti

 

MALUJTE ANGLICKY!

Malujeme anglicky

Vážení rodiče, Vašim dětem nabízíme zcela novou výuku anglického jazyka ve spojení s výtvarným kroužkem. Kurz je určen především dětem předškolního věku a školákům 3. až 5. ročníku. U žáků ZŠ bude jazykový kroužek rozvíjet, procvičovat a upevňovat znalosti, které děti už mají ze školy. Důraz bude kladen na slovní zásobu a výslovnost (která je obecně zanedbávána).

Výuku dětí provádí náš zkušený učitel angličtiny Mgr. Jaroslav Matula, který anglický jazyk vyučuje nejen na naší střední škole, ale také děti v naší mateřské škole Kvítek. Tato nová forma výuky je zcela jeho projektem, který podle jeho slov, vychází z metody Total Physical Response (TPR), což je spojení výuky jazyka s tělesnou aktivitou.

Termín Čas Volné místo
středa 14:15 6

Cena kurzu 60 Kč/hodina (při naplnění kurzu), platba pololetně.

Bližší informace: Mgr. Jaroslav Matula

 

Angličtina pro 3. – 5. ročník základní školy

Nabízíme Vám doučovací kurz anglického jazyka pro děti 3. až 5. ročníku základní školy.

Cílem kurzu je zlepšit úroveň angličtiny. Děti se naučí velice rychle mluvit. Probírají se jednotlivá témata ze života, tak aby děti uměly reagovat v běžných situacích a získaly dostatečnou slovní zásobu. Ke kurzu děti nepotřebují znalosti anglického jazyka.

Kurz probíhá při Škole ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě.

Termín Čas Volné místo
středa 14:15 6

Cena kurzu 60 Kč/hodina (při naplnění kurzu), platba pololetně.

Bližší informace: Mgr. Jaroslav Matula

 

Zkoušky Cambridge Young Learners Tests

Cambridgeské zkoušky Young Learners Tests (YLE) jsou vhodné pro děti ve věku 7 – 12 let, které se učí angličtinu jako cizí jazyk. Jsou navrženy tak, aby byly pro děti dostupné a zajímavé. Neobsahují hodnocení uspěl nebo neuspěl, ale poskytují pozitivní impuls pro další studium jazyka.

Jednotlivé úrovně:
Úroveň 1: Staters pro děti okolo 7 let (alespoň 100 hodin výuky)
Úroveň 2: Movers pro děti od 8 do 11 let (přibližně 175 hodin výuky)
Úroveň 3: Flyers pro děti od 9 do 12 let (přibližně 250 hodin, tato zkouška je srovnatelná s úrovní KET, která je prvním stupněm v systému mezinárodně uznávaných cambridgeských zkoušek)

Části a ceny zkoušek: 

Speaking: 5 – 10 minut, 1 100,- Kč
Listening: 10 – 20 minut, 1 250,- Kč
Reading and Writing: 20 – 40 minut, 1 300,- Kč

Testy pokrývají všechny jazykové znalosti a dovednosti – poslech, ústní projev, čtení a psaní

Hodnocení: Ústní část zkoušky je hodnocena zkoušejícími v místě konání zkoušky (Škola ekonomiky a cetovního ruchu, soukromá SOŠ, U Klafárku 1, Žďár nad Sázavou), ostatní části testu jsou zasílány do Cambridge, kde jsou hodnoceny. Každý žák, který absolvuje test, obdrží certifikát se známku pro každou část testu.

Cambridgeské zkoušky
Angličtina pro děti Pro děti mezi 7 až 12 lety, které se učí angličtinu jako cizí jazyk. Hlavním cílem těchto zkoušek je motivace dětí ke studiu. Neobsahují hodnocení uspěl nebo neuspěl, ale poskytují pozitivní impuls pro další studium jazyka.
YLE Starters (Young Learners English Tests) od 7 let alespoň 100 hodin výuky
YLE Movers 8 až 11 let alespoň 175 hodin výuky
YLE Flyers 9 až 12 let alespoň 250 hodin výuky (srovnatelná s úrovní KET)

Sdílej