Jazykové kurzy

Jazykové kurzy pro firmy i veřejnost

Naše jazyková škola pořádá kurzy cizích jazyků pro firmy a podniky – kurzy probíhají po celý školní rok, výuka se koná podle dohody mezi Jazykovou školou a firmou, začátky mohou být jak v ranních, tak odpoledních hodinách. Vyučovaným jazykem je angličtina, němčina a francouzština, v případě zájmu i ruština a italština.
Naše jazyková škola pracuje především na jazykovém vzdělávání pracovníků nejrůznějších firem a státních institucí na Vysočině. Své klienty se snažíme takřka hýčkat! Ale nyní zcela vážně – pro vrcholný management firem chystáme kurzy „šité“ takzvaně na míru. Klient nám poskytne své požadavky (konverzačně, ekonomicky, technicko-odborně laděný kurz) a naši vyučující mu nachystají studijní plán včetně volby potřebných učebnic. Výuka probíhá individuálně, klient – lektor, nebo v malých skupinkách (ne větších než osm studujících ve skupině). Pro čelní představitele firem a úřadů vzhledem k jejich časté zaneprázdněnosti, nabízíme také kluzný program výuky. Vyučující má k dispozici číslo mobilního telefonu svého klienta a naopak klient svého učitele a domlouvají se hodinu od hodiny. Klient je však povinen vždy v každém týdnu absolvovat smlouvou stanovený počet hodin (čas a dny si však určuje po dohodě s vyučujícím). Klient si rovněž volí místo konání jazykových kurzů (na pracovišti, v soukromí nebo využije jazykových učeben naší školy v Jihlavě ). U jazykově pokročilých klientů se v hodinách střídají český vyučující s rodilým mluvčím. O nasazení rodilého mluvčího (lektora) do výuky a jeho počtu hodin vždy však rozhoduje pouze český vyučující (vedoucí kurzu) na základě znalostí klienta. Každému z pokročilých klientů současně naše škola nabízí případné završení výuky některou z evropsky uznávaných jazykových zkoušek, popřípadě vystavíme doklad o absolutoriu jazykového kurzu.

Naše jazyková škola je  zařazena do seznamu akreditovaných pracovišť MŠMT ČR

Nabídka jazykových kurzů

I.       pokračování výuky ve stávajících jazykových kurzech
II.    nabídka nových kurzů – od začátečníků po pokročilé


1.   Jazyk ruský 
2.   Jazyk španělský
3.   Jazyk francouzský
4.   Jazyk anglický – vedle standardních kurzů pro všechny stupně pokročilosti  nabízíme kurz zaměřený na intenzivní přípravu ke složení mezinárodních cambridgeských zkoušek – PET, FCE a CAE (vede rodilá mluvčí) – podrobnější info na Cambridgeské zkoušky.

Jsme smluvním partnerem British Council.

 5.   Jazyk německý
6.   Jazyk italský
7.   Jazyk český – výuka češtiny pro cizince

 

Zájemci o kurzy se mohou hlásit:

Sdílej