Pomaturitní studium

Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou pro absolventy středních škol (ukončený mezinárodní jazykovou zkouškou)

Studijní obor je určen zájemcům, kteří chtějí složit mezinárodně uznávanou nebo státní jazykovou zkoušku z cizího jazyka. Lze ho též chápat jako velmi dobrou přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy všech typů. Na základě osnov schválených MŠMT se frekventanti seznámí podrobněji s mluvnicí, výslovností a celkovou skladbou studovaného jazyka, významně rozšíří slovní zásobu a získají přehled o reáliích příslušných zemí. Důraz je kladen na komunikativní schopnosti účastníků kurzu.

Naše jazyková škola je zařazena do seznamu vzdělávacích institucí poskytujících další vzdělávání za účelem státní sociální podpory. Kurzy jsou zaměřeny na zvýšení komunikativních dovedností, zejména na intenzivní přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám( PET, FCE, Zertifikat Deutsch).

Zájemci o mezinárodní zkoušky mají možnost složit zkoušku přímo ve Škole ekonomiky a cestovního ruchu – Cambridgeské zkoušky se konají ve škole ve Žďáře nad Sázavou. Škola je dlouholetým partnerem British Council a v letním termínu je zároveň registračním a zkušebním místem pro všechny typy těchto zkoušek. Písemné i ústní části zkoušek probíhají pod vedení lektorů British Coucil za přítomnosti našich vyučujících, takže studentům z větší části odpadá stres z neznámého prostředí či z cizích zkoušejících.
Čerství absolventi středních škol mají sociální výhody jako studenti středních škol včetně zdravotního a sociálního pojištění.

Vyučované jazyky: anglický jazyk
německý jazyk
Vyučovací předměty: gramatika anglického/německého jazyka
konverzace
obchodní angličtina/němčina
Lektoři: vysokoškolsky vzdělaní učitelé cizích jazyků
Rozsah: 20 hodin za týden, tj. 4 hodiny denně po celý školní rok
Závěrečná zkouška: Zkoušky – certifikáty z AJ a NJ s mezinárodní platností

 

download-iec-icon Harmonogram cambridgeských zkoušek a pokyny k přihlášení 2014

 

Sdílej