Kurzy pro studenty

Kurzy pro studenty ŠECR

Nový rok 2017, nová předsevzetí a také nová nabídka naší školy!

Co nového chystáme pro studenty, aby nemuseli bezprostředně po vyučování propadat kouzlu svého počítače a slastného nic nedělání. Je toho hodně, od tohoto roku v rámci praxí, ale i mimoškolní činnosti chystáme:
Bližší informace: Mgr. Jiří Čada (e-mail: jiri.cada@secrji.cz)

Kurz bojových sportů

 • pro studenty práva, kteří v mnoha případech končí po maturitě v řadách Policie ČR, to bude v rámci praxe, pro ostatní to může být mimoškolní činnost

 

Cíl kurzu:

 • naučit účastníka vést daňovou evidenci ,deník příjmů a výdajů
 • poskytnout účastníkovi základní přehled o majetku firmy a jeho závazcích
 • naučit účastníka sestavit daňové přiznání k dani z příjmu FO v návaznosti na účetní uzávěrku daňové evidence
 • naučit účastníka provést vyúčtování sociálního i zdravotního pojištění
 • pochopit rozdíl mezi daňovou evidencí a záznamní povinností podnikatele

Obsah kurzu:

 • charakteristika daňové evidence, majetku a jeho forem
 • praktické vedení deníku příjmů a výdajů a ostatních evidencí
 • evidence pohledávek, závazků, mezd, DPH
 • práce s právními předpisy a požadovanými formuláři
 • modelové řešení příkladů daňové evidence
 • orientace ve způsobech uplatňování výdajů a jejich praktické využití
 • cestovní náhrady podnikatelů
 • vybrané daňové a nedaňové výdaje
 • výpočet daně z příjmu FO

Časová dotace:

 • cca 120 hodin

 Kurz sportovní a obranné střelby

 • kurz sportovní a obranné střelby, krytá střelnice v Třešti (pro studenty práva to bude v rámci praxe, pro ostatní to může být možná mimoškolní činnost)

Cíl kurzu:

 • Kurz je určený pro všechny, kteří se ucházejí o zaměstnání, budou konat vstupní pohovory, psát žádosti o zaměstnání, životopisy
 • Cílem kurzu je naučit účastníka vytvářet písemnosti jak po stránce obsahové, tak i formální (žádosti o zaměstnání, strukturovaný životopis), připravit se k ústnímu pohovoru

Obsah kurzu:

 • Účastník získá orientaci v základních právních předpisech

Časová dotace:

 • 60 hodin

 Kurz otužování a sportovního potápění

 • pro studenty managementu aktivního volného času v rámci praxe, pro ostatní, především studenty předškolní a mimoškolní pedagogiky to muže být vhodnou mimoškolní činností

Cíl kurzu:

 • Cílem kurzu je naučit se psát všechny typy obchodních dopisů a souvisejících písemností.
 • Účastníci kurzu budou seznámeni s normou, která platí pro tvorbu a stylizaci jednotlivých obchodních dopisů.
 • Po skončení kurzu jeho absolventi stylizují nabídky, poptávky, objednávky, urgence, reklamace a upomínky dle platné normy.
 • Zdatní účastníci kurzu mohou po jeho skončení složit státní zkoušku z kancelářského psaní na klávesnici. V případě většího počtu zájemců může být tato zkouška organizována přímo v místě konání kurzu.

Obsah kurzu:

 • Kurz je určený pro všechny, kteří se chtějí naučit a využít v osobním i pracovním životě obchodní korespondenci.
 • Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak i pro mírně pokročilé, kteří chtějí své znalosti zdokonalit a dále zúročit.
 • Pro středně a výše pokročilé je možné uspořádat speciální kurz.

Časová dotace:

 • 100 hodin

 Kurz masáží

 • pro studenty managementu aktivního volného času to bude v rámci praxe

Cíl kurzu:

 • poskytnout účastníkovi základní přehled o českém právním řádu a jeho jednotlivých odvětvích
 • naučit účastníka pracovat s právními předpisy v tištěné i elektronické podobě
 • seznámit účastníka s vyhledáváním právních předpisů a dalších potřebných informací na internetu (zákony, katastr nemovitostí, obchodní a živnostenský rejstřík atd.)
 • seznámit účastníka s pravidly pro tvorbu jednoduchých právních písemností jak po stránce obsahové, tak formální (např. pracovněprávních – výpověď, pracovní smlouva, občanskoprávních – kupní smlouva atd.)

Obsah kurzu:

 • právo pracovní, rodinné, občanské, obchodní, finanční, trestní, správní, právní pojmy, fungování státní správy, soudnictví
 • práce s právními předpisy v tištěné i elektronické podobě
 • tvorba jednoduchých právních písemností
 • modelová řešení právních situací z praxe (témata budou přizpůsobena požadavkům a zaměření účastníků)

Časová dotace:

 • cca 60 hodin

Sdílej