Home Rozpis ústních MZ

Události

Události

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období od 27. února 2021 do 21. března 2021. Zakázány jsou i odborné praxe a odborný výcvik. Možné jsou pouze osobní konzultace žáků všech ročníků, a to jednotlivě jeden žák a jeden vyučující. Dále je […]
Naše škola se účastnila natáčení videoprůvodce Jihlavy ke Dni průvodců.
15. února 2021, vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy, kterým byl určen vyšší časový limit na konání jednotných testů, a to 70 minut na test z českého jazyka a literatury a 85 minut na test z matematiky (bez navýšení pro uchazeče se SVP). V návaznosti na tuto změnu bylo vydáno aktualizované jednotné zkušební schéma. […]
Maturanti, kteří nejsou prvomaturanti školního roku 2020/2021 musí konat i písemné vázané zkoušky profilové části. Termíny jsou stanovené: Anglický jazyk – 6. května 2021 od 8:00 místnost M1 Německý jazyk – 6. května 2021 od 8:00 místnost M2 Český jazyk a literatura – 7. května 2021 od 8:00 místnost M1 Ing. David Vítek ředitel
Dle Zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.), § 69, přijalo MŠMT 12. února 2021 mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku. Na základě těchto opatření je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období od 15. února 2021 do 28. února 2021. Zakázány jsou i odborné praxe a odborný výcvik. Možné jsou […]
Maturitní zkoušky v jarním termínu 2021 na ŠECRu Student maturitního ročníku 2020/2021 může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Studentovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Pokud bude úspěšný bude konat maturitní zkoušku […]
Dle usnesení Vlády České republiky je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období od 25. ledna 2021 do 1. února 2021. Zakázány jsou i odborné praxe a odborný výcvik. Možné jsou pouze osobní konzultace žáků všech ročníků, a to jednotlivě jeden žák a jeden vyučující. V souladu se školským zákonem a školním řádem nařizuji […]
V pondělí 18. 1. 2021 proběhne den otevřených dveří on-line na burzaskol.online. Ing. David Vítek ředitel  
Dle usnesení Vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 13 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021. Zakázány jsou i odborné praxe a odborný výcvik. Možné jsou pouze osobní konzultace žáků všech ročníků, a to jednotlivě jeden žák a jeden vyučující. V souladu […]
Dle usnesení Vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021. Možné jsou pouze osobní konzultace žáků všech ročníků, a to jednotlivě jeden žák a jeden vyučující. V souladu se školským zákonem a školním řádem nařizuji v […]
Revalidační známky je možné vyzvednout (zakoupit) v pondělí 28. 12. 2020 během dopoledne u Mgr. Soukupové ve škole. Cena známky 180 Kč.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro střední školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny. V těchto dnech nebude probíhat výuka. Ing. David Vítek ředitel