Home Rozpis ústních MZ

Události

Události

Termíny: Praktická zkouška – 31. 8. 2021 od 8:00 Didaktické testy – 1. – 3. 9. 2021 Ústní zkouška – 14. 9. 2021 Studenti se přihlašují u ředitele školy do 30. 6. 2021 Prihlaska_k_MZ ke stažení ZDE
Rozpis maturitního týdne od 14. do 18. 6. 2021 pro 2. DPZ a 2. PZ: pondělí 14. 6. 2021 >>časový rozpis maturujících<< úterý 15. 6. 2021 >>časový rozpis maturujících<< středa 16. 6. 2021 >>časový rozpis maturujících<< čtvrtek 17. 6. 2021 >>časový rozpis maturujících<< pátek 18. 6. 2021 >>časový rozpis maturujících<< Rozpis maturitního týdne od 21. […]
Do školské rady byli zvoleni: Za zřizovatele: MUDr. Jakub Čada Za zaměstnance: Mgr. Martina Miksová Za studenty: Michal Kružík První schůzka nově zvolené školské rady se bude konat 25. 6. 2021 v 8:30.   Ing. David Vítek ředitel
Na úřední desce ZDE jsou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. K zápisu přineste občanský průkaz, zápisné 1 000,- Kč a zálohu na školné na září 2021 ve výši 1 500,- Kč (roční školné činí 15.000,- Kč). V případě, kdy přijatý uchazeč nebude chtít ke studiu nastoupit, budeme nepřijaté uchazeče o uvolněném místě informovat. Automaticky také Vaší […]
MATURITNÍ TÝDEN 14. 6. – 18. 6. 2021 – třídy 2. DPZ a 2. PZ MATURITNÍ TÝDEN 21. 6. – 25. 6. 2021 (upravené rozpisy) – třídy 4. A, 4. A1 a 4. B, třídy 4. C a 5. DP
Na úřední desce ZDE jsou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Zápis do denního studia: 20. května 2021 od 10:00 obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, 21. května 2021 od 9:00 obory Ekonomika a cestovní ruch, Management aktivního volného času, Mediální marketing cestovního ruchu a od 11:00 obor Právní administrativa. K zápisu se musí dostavit všichni přihlášení studenti […]
Na základě mimořádného opatření ze dne 17. května 2021 č. 471 se povoluje prezenční výuka na středních školách. Ve dnech 24. a 25. května 2021 bude probíhat distanční výuka. Ode dne 26. května 2021 bude probíhat prezenční výuka dle běžného rozvrhu. Ing. David Vítek ředitel
Při zápisu se uchazeči a jejich zákonní zástupci prokáží čestným prohlášením, že byli v týdnu od 17. května testováni ve škole, doma nebo v zaměstnání. Mohou také doložit, že prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního pozitivního testu, nebo doloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění […]
Na základě dodatku opatření obecné povahy ze dne 28. 4. 2021 sděluji mimořádné termíny maturitních zkoušek: Didaktické testy: 7. 7. 2021 Matematika a Anglický jazyk 8. 7. 2021 Český jazyk a literatura 9. 7. 2021 Německý jazyk Praktické maturitní zkoušky: 24. 8. 2021 všechny obory Ing. David Vítek ředitel
Informuji žáky a dotčené osoby o právech a povinnostech vyplývajících z dodatku k opatření obecné povahy. Dodatek k opatření zde: msmt-3267-2021-6-podpis-pm-konverze Ing. David Vítek ředitel  
V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. dubna 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období od 26. dubna 2021 do odvolání. Nově jsou povolené odborné praxe a odborný výcvik. Žáci se budou účastnit odborných praxí a odborného výcviku dle rozvrhu a rozpisu. Možné jsou také osobní konzultace žáků všech […]