Home Rozpis ústních MZ

Události

Události

MATURITNÍ TÝDEN – 14. 6. – 18. 6. 2021
Na základě dodatku opatření obecné povahy ze dne 28. 4. 2021 sděluji mimořádné termíny maturitních zkoušek: Didaktické testy: 7. 7. 2021 Matematika a Anglický jazyk 8. 7. 2021 Český jazyk a literatura 9. 7. 2021 Německý jazyk Praktické maturitní zkoušky: 24. 8. 2021 všechny obory Ing. David Vítek ředitel
Informuji žáky a dotčené osoby o právech a povinnostech vyplývajících z dodatku k opatření obecné povahy. Dodatek k opatření zde: msmt-3267-2021-6-podpis-pm-konverze Ing. David Vítek ředitel  
V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. dubna 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období od 26. dubna 2021 do odvolání. Nově jsou povolené odborné praxe a odborný výcvik. Žáci se budou účastnit odborných praxí a odborného výcviku dle rozvrhu a rozpisu. Možné jsou také osobní konzultace žáků všech […]
Účast na zkoušce bude umožněna v případě, že maturant nebo uchazeč: nemá příznaky onemocnění COVID-19 doloží negativní výsledek antigenního testu SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu provedený ve škole nebo ve zdravotnickém zařízení v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního pozitivního […]
Všechny kmenové učebny na ŠECRu jsou nově vybavené řízeným větráním. Žáci tak budou mít v učebnách stále čistý vzduch bez CO2, virů a bakterií. Větrání je navíc doplněné rekuperací tepla. Dosáhneme tak také úspory energie na vytápění.
V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. dubna 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období od 19. dubna 2021 do odvolání. Zakázány jsou i odborné praxe a odborný výcvik. Možné jsou osobní konzultace žáků všech ročníků, a to jednotlivě jeden žák a jeden vyučující. Povolené jsou skupinové konzultace žáků […]
V návaznosti na prodloužení účinnosti krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období od 12. dubna 2021 do 18. dubna 2021. Zakázány jsou i odborné praxe a odborný výcvik. Možné jsou pouze osobní konzultace žáků všech ročníků, a to jednotlivě jeden žák a jeden vyučující. […]
Blížíme se do finále!