Home Rozpis ústních MZ

Události

Události

Od 30. 6. 2020 do 25. 7. 2020 jsou zpřístupněné přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky. Přihlásit se musíte osobně u ředitele školy. Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2020 jsou od úterý 1. 9. do pátku 4. 9. 2020. Dne 27. 8. 2020 se […]
Ve 2. kole přijímacího řízení nabízíme 1 místo v oboru RVP: 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST, ŠVP: Právní administrativa. David Vítek ředitel
Na úřední desce ZDE je zveřejněn seznam uchazečů k přijetí.
Rozpis maturitního týdne od 15. do 19. 6. 2020 pro 4. A, 4. A1, 4. B, 4. C a 5. DP: pondělí 15. 6. 2020 >>časový rozpis maturujících 4. A<< pondělí 15. 6. 2020 >>časový rozpis maturujících 4. C<< úterý 16. 6. 2020 >>časový rozpis maturujících 4. A a 4. A1<< úterý 16. 6. 2020 […]
Studenti, kteří těsně neuspěli u DT, mohou podat žádost o přezkum výsledků DT ZDE.
Vzhledem k opatřením, která vydalo MŠMT nebude umožněn vjezd ani přístup doprovodu uchazečů do areálu školy. Pokud potřebujete přijet automobilem, zaparkujte na P+R parkovišti u hřbitova nedaleko školy. Uchazeče můžete doprovodit jen k bráně školy. Uchazeči budou čekat na parkovišti školy a postupně s rozestupy budou vpouštěni k registraci do budovy. Každý uchazeč musí dodržovat […]
úterý 9. 6. 2020 středa 10. 6. 2020 čtvrtek 11. 6. 2020 pátek 12. 6. 2020 Konzultace pro dálkové studenty platí dle původního rozvrhu ZDE
Rozpis ústních maturitních zkoušek v termínu 15. 6. – 19. 6. 2020 4. A, A1, B ZDE: Rozpis ústních maturitních zkoušek v termínu 15. 6. – 19. 6. 2020 4. C, 5. DP ZDE: Rozpis ústních maturitních zkoušek v termínu 22. 6. – 26. 6. 2020 2. DPZ, 2. PZ  ZDE: Uvedené časy jsou orientační.
MŠMT zveřejnilo metodiku ochrany zdraví při konání přijímacích a maturitních zkoušek. Žádáme uchazeče, zákonné zástupce a maturanty o pečlivé prostudování ZDE. Každý uchazeč a maturant musí odevzdat čestné prohlášení ZDE.
MŠMT zveřejnilo pravidla pro konání maturitních zkoušek. Žádáme maturanty o pečlivé prostudování pravidel ZDE.
MŠMT zveřejnilo informace k přijímacímu řízení na střední školy. Žádáme zákonné zástupce uchazečů o prostudování informací ZDE.
11. 5. – otevření školy pro maturitní ročníky, konzultace dle speciálního rozvrhu jen na maturitní předměty 15. 5. – uzavření klasifikace pro maturitní ročníky 18. 5. – 5. 6. praktické maturitní zkoušky 4. C, 5. DP, 2. DPZ, 2. PZ 26. 5. – praktická písemná maturitní zkouška 4. A, A1, 4. B 26. 5. – […]