Home Rozpis ústních MZ

Události

Události

Vzhledem k častým dotazům ohledně prezenční výuky sděluji, že v pondělí pokračuje distanční výuka (mimo maturitní ročníky a odbornou praxi). Ing. David Vítek ředitel
– po celou dobu přítomnosti ve škole mají studenti roušku – učitel může používat roušku nebo štít při dodržení odstupu 2 m – prezenčně do školy nastupují 4. A, A1, B, C, 2DPZ, 2. PZ, na odborný výcvik 1ZKV – praktické vyučování je možné ve skupině do 20 studentů – platí pro všechny obory – […]
Dle usnesení Vlády České republiky ze dne 19. listopadu 2020 je od středy 25. listopadu 2020 povolena osobní přítomnost žáků maturitních ročníků ve škole. Dále je povolena osobní přítomnost žáků na praktickém vyučování ve skupině do 20 osob. Možné jsou také osobní konzultace žáků všech ročníků, a to jednotlivě jeden žák a jeden vyučující. V […]
Informační odpoledne pro rodiče proběhne on-line v Teams přes účty studentů. Od 16:30 do 17:00 proběhnou schůzky s třídním učitelem, poté do 17:30 budou učitelé odpovídat na individuální dotazy rodičů. Ing. David Vítek ředitel
Od 18. 11. 2020 jsou povoleny osobní konzultace jednoho studenta a učitele. Na konzultaci se vždy předem domluvte s učitelem. Ing. David Vítek ředitel
Na pondělí 16. 11. 2020 vyhlašuji pro studenty ředitelské volno. Pedagogové mají studijní den v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ing. David Vítek ředitel
Přihlášení k maturitní zkoušce v jarním termínu 2021 je možné u třídních učitelů. Přihlášku je nutné doručit do školy do 30. 11. 2020. Ing. David Vítek ředitel
Bohužel vzhledem k epidemii Covid 19 se Den otevřených dveří nekoná. Rádi Vás uvidíme na dni otevřených dveří 16. 1. 2021. Ing. David Vítek ředitel
Dle usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období od 2. listopadu do 20. listopadu 2020. V souladu se školským zákonem a školním řádem nařizuji v tomto období distanční výuku. Na základě krizového opatření ze dne 26. října 2020 nařizuji zaměstnancům ve výše […]
Dle usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období ode dne 14. října 2020 do 1. listopadu 2020. Nařízení se týká i praktického vyučování. V tomto období jsou zakázané praxe a odborný výcvik studentů. V souladu se školským zákonem a školním řádem nařizuji […]
Dobrý den, v souvislosti s rozhodnutím vlády k omezení přítomnosti žáků ve školách od 14. 10.2020,  Vás chci upozornit, že provoz domova mládeže bude ukončen dnes, 13.10.2020, v 19,00 hodin. S pozdravem   Ing. Vítězslav Březina zástupce ředitele pro DM a ŠJ SŠ stavební Jihlava  
Dle nařízení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období ode dne 12. října 2020 do 25. října 2020. Nařízení se netýká praktického vyučování (odborný výcvik oboru Včelař, praxe studentů). S účinností ode dne 26. října do dne 27. října 2020 je zakázaná osobní […]