Home Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Každá škola si do školního roku  2010/11 podobu maturitní zkoušky určovala sama. V úrovni maturit byly tím pádem obrovské rozdíly a výsledky studentů nebyly porovnatelné. Státní maturita zavádí jednotné zkušební testy, pomocí kterých se bude zjišťovat, jak si studenti vedou v porovnání s ostatními. Součástí státní maturity je  písemná práce a ústní zkouška. Výsledky státních maturit by časem mohly zohledňovat vysoké školy.
Od roku 2011 skládají středoškoláci dvě povinné státní zkoušky – z českého jazyka a podle výběru z matematiky nebo cizího jazyka. K dispozici mají po úpravách pouze jednu úroveň obtížnosti. K tomu studenti vykonají ještě dvě nebo tři profilové zkoušky, jejichž podobu určuje ředitel školy.
Maturitní zkouška se od roku 2012/2013 skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Žáci konají zkoušky pouze v jedné úrovni obtížnosti. K tomu mohou složit libovolný počet dobrovolných zkoušek, například ze zeměpisu nebo dějepisu. Nadále zůstává i profilová část maturity zajišťovaná školou. Aby student uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou částí – státní i profilové. Pokud žák neuspěje u jedné nebo více povinných zkoušek v řádném termínu maturitní zkoušky, má možnost konat až dvě opravné zkoušky (pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Není tedy nutné opakovat celou komplexní zkoušku, jako tomu bylo v prvním ročníku maturit).
Opravné zkoušky společné části lze konat v pěti následujících letech po ukončení studia na střední škole. Možné termíny opravných zkoušek společné části jsou buď v září, nebo v jarním termínu následujícího školního roku. Opravné a náhradní zkoušky se na rozdíl od řádného termínu konají pouze ve vybraných školách (tzv. spádových), tedy nikoli ve všech středních školách. Výjimkou jsou dílčí ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, které koná žák ve škole, kde studoval.
https://maturita.cermat.cz/

 

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

Zkoušky ze všech zkušebních předmětů společné (státní) části maturity mají formu didaktického testu. Výjimkou jsou zkoušky z jazyků – z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Ty mají charakter tzv. komplexní zkoušky bez ohledu na to, zda jde o zkoušku povinnou nebo dobrovolnou.

Komplexní zkouška se skládá ze tří dílčích zkoušek: ústní zkoušky, didaktického testu (u cizích jazyků obsahuje dva subtesty – čtení a poslech) a písemné práce.
https://maturita.cermat.cz/

 

Struktura zkoušky českého jazyka a literatury

ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI
Ústní zkouška
20 min. příprava + 15 min. zkouška
losování z 20 zadání
Didaktický test
60 min.
27 – 36 úloh
Písemná práce
60 min.
výběr z 10 zadání

 

Struktura zkoušky cizího jazyka

ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI
Ústní zkouška
20 min. příprava + 15 min. zkouška
losování z 25 zadání
Didaktický test
poslech 35 min.
čtení a jazykové kompetence 60 min.
Písemná práce
60 min.
1. část max. 150 slov
2. část max. 80 slov

 

TESTY A POŽADAVKY

Obsah maturitní zkoušky a maturitního testu je dán katalogy požadavků k danému předmětu, a tím i pedagogickými dokumenty, podle nichž se předmět vyučuje.

Testy a zadání ke společné (státní) části maturitní zkoušky >>>zde<<<
Katalogy požadavků k maturitní zkoušce se základní specifikací zkoušek >>>zde<<<

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013 budou vydána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR do 31. března 2013.
https://maturita.cermat.cz/

Sdílej