Home Cestovní ruch – EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH

Cestovní ruch – EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH

Obor EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH pro absolventy základních škol

Obor je určen pro absolventy základních škol. Čtyřleté denní studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Kam po maturitě?

 • Na vyšší odbornou školu
 • Na vysokou školu
 • Do zaměstnání

Mohu pracovat

 • v cestovní kanceláři nebo agentuře (mohu si ji sám založit)
 • v turistickém informačním centru
 • jako průvodce cestovního ruch, jako touroperátor
 • jako průvodce po historických památkách
 • jako manažer cestovního ruchu
 • jako ekonom nebo v mzdové účtárně
 • kdekoliv v administrativě

Studijní obor EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH připravuje absolventa pro podnikatelskou činnost nejen v oblasti cestovního ruchu a ekonomiky, ale rovněž v oblasti správy a komerčního využití historických památek.

Jedná se o čtyřleté denní studium, které je ukončeno maturitní zkouškou. Rozšiřuje a prohlubuje jeho znalosti a dovednosti se zvláštním zaměřením na oblast jazykovou, dějin umění, informačních technologií, ekonomicko-administrativní, komunikační a orientace v legislativě se vztahem k podnikání.

Studium oboru EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH napomáhá rozvoji osobních vlastností, které podmiňují úspěšnost podnikání. Obsah vzdělávání je sestaven se záměrem, aby po jeho absolvování byl frekventant připraven:

 • pro práci a podnikání v perspektivní oblasti cestovního ruchu,
 • pro práci v oblasti správy a komerčního využití historických památek,
 • pro práci ve firmách pro výkon samostatných, obchodních, výkonných a řídících funkcí,
 • pro studium na vyšší a vysoké škole se zaměřením na cestovní ruch, památky, ekonomiku, jazyky, pedagogiku a informační technologie.

Obor je vhodný pro dívky i chlapce.

flyer-CR1

Vyučované předměty v době studia:

 

Povinné vyučovací předměty

Český jazyk a literatura

Jazykové praktikum

1. cizí jazyk*

2. cizí jazyk

Občanská nauka

Základy práva

Základy přírodních věd

Matematika

Tělesná výchova

Informační technologie

Ekonomika

Účetnictví

Zeměpis

Dějepis a dějiny kultury

Cestovní ruch

Hotelové služby

Písemná a elektronická komunikace

 

Volitelné vyuč. předměty

Informační technologie

Dějiny kultury

3. cizí jazyk

Aplikovaná ekonomie

 

ŠVP OBORU

Informace o oboru

RVP65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH
ŠVPEkonomika a cestovní ruch
Délka studia4 roky
Stupeň vzděláníúplné střední odborné
MěstoJihlava
Forma studiadenní studium
classic-editor-rememberclassic-editor

Sdílej