Home Cestovní ruch – EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH

Cestovní ruch – EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH

Obor EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH pro absolventy základních škol

Obor je určen pro absolventy základních škol. Čtyřleté denní studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Jediná cesta, které budete litovat,  je ta na kterou se nevydáte.

Kam po maturitě?

 • Na vyšší odbornou školu
 • Na vysokou školu
 • Do zaměstnání

Mohu pracovat

 • v cestovní kanceláři nebo agentuře (mohu si ji sám založit)
 • v turistickém informačním centru
 • jako průvodce cestovního ruch, jako touroperátor
 • jako průvodce po historických památkách
 • jako manažer cestovního ruchu
 • jako ekonom nebo v mzdové účtárně
 • kdekoliv v administrativě

Studijní obor EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH připravuje absolventa pro podnikatelskou činnost nejen v oblasti cestovního ruchu a ekonomiky, ale rovněž v oblasti správy a komerčního využití historických památek.

Jedná se o čtyřleté denní studium, které je ukončeno maturitní zkouškou. Rozšiřuje a prohlubuje jeho znalosti a dovednosti se zvláštním zaměřením na oblast jazykovou, dějin umění, informačních technologií, ekonomicko-administrativní, komunikační a orientace v legislativě se vztahem k podnikání.

Studium oboru EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH napomáhá rozvoji osobních vlastností, které podmiňují úspěšnost podnikání. Obsah vzdělávání je sestaven se záměrem, aby po jeho absolvování byl frekventant připraven:

 • pro práci a podnikání v perspektivní oblasti cestovního ruchu,
 • pro práci v oblasti správy a komerčního využití historických památek,
 • pro práci ve firmách pro výkon samostatných, obchodních, výkonných a řídících funkcí,
 • pro studium na vyšší a vysoké škole se zaměřením na cestovní ruch, památky, ekonomiku, jazyky, pedagogiku a informační technologie.

Obor je vhodný pro dívky i chlapce.

flyer-CR1

Vyučované předměty v době studia:

 

Povinné vyučovací předměty

Český jazyk a literatura

Jazykové praktikum

1. cizí jazyk*

2. cizí jazyk

Občanská nauka

Základy práva

Základy přírodních věd

Matematika

Tělesná výchova

Informační technologie

Ekonomika

Účetnictví

Zeměpis

Dějepis a dějiny kultury

Cestovní ruch

Hotelové služby

Písemná a elektronická komunikace

 

Volitelné vyuč. předměty

Informační technologie

Dějiny kultury

3. cizí jazyk

Aplikovaná ekonomie

 

ŠVP OBORU

Informace o oboru

RVP65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH
ŠVPEkonomika a cestovní ruch
Délka studia4 roky
Stupeň vzděláníúplné střední odborné
MěstoJihlava
Forma studiadenní studium

Sdílej