Home MEDIÁLNÍ MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU (ŽURNALISTIKA)

MEDIÁLNÍ MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU (ŽURNALISTIKA)

Obor MEDIÁLNÍ MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU pro absolventy základních škol

Obor MEDIÁLNÍ MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU je součástí RVP Cestovní ruch. Budoucí studenti se na rozdíl od oboru Ekonomika a cestovní ruch budou zabývat především medializací kulturních, přírodních a historických památek. Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou je určeno pro absolventy základních škol, jejichž koníčkem bylo doposud tvůrčí psaní nebo focení či natáčení nejrůznějších videí a jejich úprava.

Budoucí studenti se nad rámec RVP budou učit tvůrčím způsobem, tj. prostřednictvím psaného textu publicistického funkčního stylu, pořizováním a úpravou fotografií, ale i tvorbou videoreportáží s cílem upozornit širokou veřejnost na kulturní, přírodní a historické zajímavosti nejen svého regionu, ale i celého Česka. Přitom získají nejen široký vědomostní přehled, ale také rozvinou a zdokonalí své technické dovednosti i řečové a jazykové schopnosti. Naučí se samostatné i týmové práci při získávání informací v terénu a jejich následném zpracování, tím pádem dosáhnou i cenných zkušeností pro budoucí profesní kariéru.

Základy žurnalistiky – včetně práce na scénářích, režii, práce s kamerou, před kamerou a závěrečném střihu – budou realizovány nejen pro školní internetovou televizi, ale i pro profesionální studio TV i-Vysočina.cz, kde budou probíhat praxe studentů, a ti pak budou moci bezprostředně vidět výsledky své tvůrčí tvorby.

Praxe studentů bude probíhat ve veřejnoprávních i soukromých sdělovacích prostředcích, jako je například Český rozhlas Vysočina…

Učiteli a přednášejícími těchto odborných předmětů budou profesionální redaktoři, reportéři z celostátních i regionálních médií, kteří povedou i individuální konzultace.

Absolventem studia této specifické žurnalistiky bude odborník především v oblasti marketinku cestovního ruchu, který bude umět prostřednictvím žurnalistických znalostí prodat veřejnosti produkty cestovního ruchu.

Kam po maturitě?

 • Na vyšší odbornou školu
 • Na vysokou školu ekonomického zaměření, nebo se zaměřením na mediální studia a žurnalistiku
 • Do zaměstnání

Mohu pracovat

 • ve veřejnoprávních i soukromých sdělovacích prostředcích (rozhlas, TV, novinové tituly…)
 • v PR, nebo reklamní agentuře
 • v tiskovém oddělení
 • v cestovní kanceláři nebo agentuře, mohu si ji sám založit
 • v turistickém informačním centru
 • jako průvodce cestovního ruchu
 • jako průvodce po historických památkách
 • jako manažer cestovního ruchu
 • jako ekonom, fakturant, mzdový účetní
 • kdekoliv v administrativě
 • jsem připraven samostatně podnikat

Vyučované předměty v době studia:

Povinné vyučovací předměty

Český jazyk a literatura

Jazykové praktikum

1. cizí jazyk*

2. cizí jazyk

Občanská nauka

Základy práva

Základy přírodních věd

Matematika

Tělesná výchova

Informační technologie

Ekonomika

Účetnictví

Zeměpis

Dějepis a dějiny kultury

Cestovní ruch

Multimediální marketing

Písemná a elektronická komunikace

 

Volitelné vyuč. předměty

Informační technologie

3. cizí jazyk

 

ŠVP OBORU

Informace o oboru

Délka studia4 roky
Forma studiadenní studium
MěstoJihlava
ŠVPMediální marketing cestovního ruchu
RVP65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH
classic-editor-rememberclassic-editor

Sdílej