Home Podnikání – PODNIKATELSTVÍ MALÝCH FIREM

Podnikání – PODNIKATELSTVÍ MALÝCH FIREM

Obor PODNIKATELSTVÍ MALÝCH FIREM pro absolventy učebních oborů

Studijní obor PODNIKATELSTVÍ MALÝCH FIREM připravuje absolventa pro podnikatelskou činnost. Obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů bez maturity, zakončených výučním listem a umožňuje získat úplné středoškolské vzdělání. Jedná se o tříleté dálkové nástavbové studium, které je ukončené maturitní zkouškou.

Výhody pro absolventa:

  • získám odborné znalosti v ekonomii, účetnictví, marketingu, právu, managementu, informačních technologiích a administrativě
  • naučím se cizí jazyk
  • mohu si založit vlastní firmu a samostatně podnikat
  • mohu se uplatnit v nové profesi, než ve které jsem vyučen
  • mohu pracovat v administrativě
  • mohu se uplatnit jako řídící pracovník

Absolvent je připraven pro podnikatelskou činnost. Studium oboru PODNIKATELSTVÍ MALÝCH FIREM rozšiřuje a prohlubuje jeho znalosti a dovednosti se zvláštním zaměřením na oblast ekonomicko administrativní, komunikační a orientaci v legislativě se vztahem k podnikání. Napomáhá rozvoji osobních vlastností, které podmiňují úspěšnost podnikání. Po úspěšném ukončení studia je absolvent připraven na samostatné podnikání a na výkon funkcí na nižším stupni řízení malých a středních firem, popřípadě pro další studium na vyšších a vysokých školách.

Konzultace probíhají jeden den v týdnu. Tento den je daný pro celou dobu studia.
Obor je vhodný pro ženy i muže.

flyer-podnikatel

Vyučované předměty v době studia:

A. Povinné vyučovací předměty

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Základy společenských věd

Matematika

Ekonomika

Účetnictví

Podnikatelství

Marketing

Management

Informační technologie

Písemná a elektronická komunikace

Právo

 

ŠVP OBORU

Informace o oboru

RVP64-41-L/51 Podnikání
ŠVPPodnikatelství malých firem
Délka studia3 roky
Stupeň vzděláníúplné střední odborné
Forma studiadálkové studium

Sdílej