Home Veřejnosprávní činnost – PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA a EVROPSKÁ INTEGRACE

Veřejnosprávní činnost – PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA a EVROPSKÁ INTEGRACE

Obor PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA A EVROPSKÁ INTEGRACE pro absolventy základních škol

Myslíš si, že studium práva je pouze nudné čtení zákonů a biflování paragrafů? 

Zákony jsou důležitá část práva, ale podrobněji se jimi budeš zabývat během studia práva na vysoké škole/na vysoké škole, pokud se rozhodneš pro studium práva.

 

A co se budeš učit v právu/právní administrativě na naší škole?

Naučíš se právo používat v praxi. Seznámíš se se základy občanského, trestního, pracovního a správního práva.

Naučíš se komunikovat, prosadit vlastní názor, pracovat s textem.

Budeš studovat anglický a francouzský jazyk.

Seznámíš se s činností orgánů Evropské unie a státní správy a samosprávy. Posoudíš, zda by tě lákalo pracovat na úřadě.

Zúčastníš se různých exkurzí např. do Evropského parlamentu, na Krajský úřad Kraje Vysočiny v Jihlavě, do Poslanecké sněmovny ČR, do Senátu ČR.

Mohu pracovat

  • jako administrativní pracovník na zastupitelských úřadech a v různých orgánech a institucích Evropské unie
  • jako administrativní pracovník v kancelářích notářů, soudců a advokátů a v sociálních službách
  • jako pracovník realitní kanceláře, katastrálního úřadu
  • jako pracovník v orgánech státní správy a samosprávy
  • jsem připraven k samostatnému podnikání

Kam po maturitě?

  • Na vyšší odbornou školu
  • Na vysokou školu
  • Do zaměstnání

Obor je vhodný pro zrakově a pohybově postižené studenty.

Obor je vhodný pro dívky i chlapce.

 

Vyučované předměty v době studia:

 

Povinné vyučovací předměty

Český jazyk a literatura

Jazykové praktikum

1. cizí jazyk*

2. cizí jazyk

Občanská nauka

Dějepis a dějiny kultury

Základy přírodních věd

Matematika

Tělesná výchova

Informační technologie

Základy ekonomiky

Účetnictví

Právo

Katastrální správa

Sociální politika a kriminologie

Zeměpis

Evropská integrace

Rétorika

Aplikovaná psychologie

Písemná a elektronická komunikace

Právní administrativa

 

Volitelné vyuč. předměty

Informační technologie

Realitní činnost

3. cizí jazyk

 

ŠVP OBORU

Informace o oboru

ŠVPPRÁVNÍ ADMINISTRATIVA A EVROPSKÁ INTEGRACE
Délka studia4 roky
Stupeň vzděláníúplné střední odborné
MěstoJihlava
RVP68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
classic-editor-rememberclassic-editor

Sdílej