Home Veřejnosprávní činnost – PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA

Veřejnosprávní činnost – PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA

Obor PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA pro absolventy základních škol

Obor je určen pro absolventy základních škol. Čtyřleté denní studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Kam po maturitě?

 • Na vyšší odbornou školu
 • Na vysokou školu
 • Do zaměstnání

Mohu pracovat

 • jako administrativní pracovník v kancelářích notářů, soudců a advokátů
 • v sociálních službách
 • jako pracovník realitní kanceláře, katastrálního úřadu

 • jako pracovník v orgánech státní správy a samosprávy
 • jsem připraven k samostatnému podnikání

Obor je vhodný pro zrakově a pohybově postižené studenty.

NOVĚ je do výuky nad rámec požadavků RVP zařazen předmět
kriminalistika, i vzhledem k tomu, že velká část absolventů školy odchází do řad Policie ČR,
justiční stráže nebo celní správy.

Mohu pracovat

 • jako policista, celník
 • jako pracovník ochranky, justice
 • jako administrativní pracovník v kancelářích notářů, soudců,
  advokátů a v sociálních službách
 • jako pracovník v orgánech státní správy a samosprávy
 • jako ekonom, fakturant, mzdový účetní
 • jsem připraven samostatně podnikat

Studijní obor PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA připravuje absolventa  jako administrativního pracovníka odborné činnosti práva, autorského práva, počítačové kriminality v různých oblastech pracovního zaměření.

Studium oboru PRÁVNÍ ADMINISTRATIVA napomáhá rozvoji osobních vlastností, které podmiňují úspěšnost podnikání. Obsah vzdělávání je sestaven se záměrem, aby po jeho absolvování byl frekventant připraven:

 • pro administrativní činnosti v oblasti justice, státního zastupitelství a policie
 • pro administrativní činnosti v kancelářích advokátů, notářů a exekutorů
 • pro administrativní činnosti v orgánech státní správy a samosprávy
 • pro administrativní činnosti v katastrálních úřadech, realitních kancelářích apod.
 • pro další studium příbuzně zaměřených oborů na vyšších a vysokých školách.

Obor je vhodný pro dívky i chlapce.

flyer-pravo

Vyučované předměty v době studia:

 

Povinné vyučovací předměty

Český jazyk a literatura

Jazykové praktikum

1. cizí jazyk*

2. cizí jazyk

Občanská nauka

Dějepis a dějiny kultury

Základy přírodních věd

Matematika

Tělesná výchova

Informační technologie

Základy ekonomiky

Účetnictví

Právo včetně kriminalistiky

Katastrální správa

Sociální politika včetně kriminologie

Zeměpis

Rétorika

Aplikovaná psychologie

Písemná a elektronická komunikace

Právní administrativa

 

Volitelné vyuč. předměty

Informační technologie

Realitní činnost

3. cizí jazyk

 

ŠVP OBORU

Informace o oboru

ŠVPPrávní administrativa
Délka studia4 roky
Stupeň vzděláníúplné střední odborné
MěstoJihlava
RVP68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Sdílej