Home Sociální činnost – SOCIÁLNÍ A HUMANITÁRNÍ ČINNOST

Sociální činnost – SOCIÁLNÍ A HUMANITÁRNÍ ČINNOST

Obor SOCIÁLNÍ A HUMANITÁRNÍ ČINNOST pro absolventy základních škol

Obor je určen pro absolventy základních škol. Čtyřleté denní studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Kam po maturitě?

  • Na vyšší odbornou školu
  • Na vysokou školu
  • Do zaměstnání

Mohu pracovat

  • jako administrativní pracovník v sociálních službách, v pojišťovnách
  • jako pracovník státních i soukromých zařízení sociální péče pro děti i dospělé
  • v preventivní poradenské i terapeutické péči ve státní správě v odborech sociálního zabezpečení a péče v zařízeních, kde je třeba pracovat se zdravotně či sociálně znevýhodněnými lidmi
  • jsem připraven k samostatnému podnikání v této oblasti.

Studijní obor SOCIÁLNÍ A HUMANITÁRNÍ ČINNOST připravuje absolventy pro výkon odborných činností, jejichž těžištěm je bezprostřední styk se sociálně nebo zdravotně handicapovanými lidmi, pomoc těmto lidem při řešení jejich problémů a sociálních potřeb a nebo pedagogická práce s lidmi v ústavech sociální péče a v jiných zařízeních. Absolventi jsou připraveni pro výkon odborných činností na úrovni středního managementu v oblasti sociálních služeb. Jedná se o čtyřleté denní studium, které je ukončeno maturitní zkouškou.

Uplatnění absolventa: Studium oboru SOCIÁLNÍ A HUMANITÁRNÍ ČINNOST napomáhá absolventům uplatnit se samostatně i v odborných týmech všude tam, kde lze využívat vytvořených předpokladů k sociální nebo výchovné činnosti. Obsah vzdělávání je sestaven se záměrem, aby po jeho absolvování byl frekventant připraven pro výchovnou činnost:

  • ve státních i soukromých zařízeních sociální péče pro děti i pro dospělé
  • ve sdruženích a organizacích humanitárního charakteru
  • v preventivní poradenské i terapeutické péči.

Díky svému odbornému vzdělání najdou uplatnění i jako administrativní pracovníci v různých sociálních organizacích, odborech sociálního zabezpečení a péče.
Obor je vhodný pro dívky i chlapce.

flyer-socialni

Informace o oboru

RVP75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST
ŠVPSociální a humanitární činnost
Délka studia4 roky
Stupeň vzděláníúplné střední odborné
MěstoŽďár nad Sázavou
Forma studiadenní studium

Sdílej