Home Předškolní a mimoškolní pedagogika – UČITEL, UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Předškolní a mimoškolní pedagogika – UČITEL, UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Obor UČITEL, UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY nejen pro absolventy základních škol

Obor je určen nejen pro absolventy základních škol, ale všem těm, kteří si potřebují doplnit vzdělání tohoto typu.

Jedná se o pětileté dálkové studium a dvouleté zkrácené dálkové studium, které je ukončeno maturitní zkouškou. 

Absolvováním tohoto oboru získáte plnou aprobaci pro předškolní a mimoškolní pedagogickou činnost dle zákona o pedagogických pracovnících.

Konzultace probíhají vždy 1 den v týdnu.

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

 • učitel(ka) MŠ zák. 563/2004 Sb., § 6 odst. 1 pís. e
 • vychovatel(ka) zák. 563/2004 Sb., § 16 odst. 1 pís. f
 • pedagog volného času 563/2004 Sb., § 17, pís. e
 • asistent(ka) pedagoga 563/2004 Sb.,§ 20 odst.1, pís. e

 

Délka studia se odvíjí od předchozího dosaženého vzdělání:

Délka studia 5 let 4 roky 3 roky 2 roky 1 rok
Dosažené vzdělání
Základní          
Výuční list          
Maturita          
Vysokoškolské nepedagogické          
Vysokoškolské pedagogické          

 

Maturitní zkouška 

 • 5leté nezkrácené studium > státní a profilová část včetně praktické zkoušky (didaktické testy, písemné práce, ústní zkouška)
 • 2leté zkrácené studium > profilová část včetně praktické zkoušky (pouze ústní zkouška z pedagogiky, psychologie a vybrané výchovy s metodikou – HV, VV, TEV)

Kam po maturitě?

 • Na vyšší odbornou školu
 • Na vysokou školu
 • Do zaměstnání

Mohu pracovat:

 • jako učitel, učitelka v mateřské školce
 • jako učitel přípravné třídy základní školy
 • jako pedagogický pracovník v mateřských školách, školních družinách, domech dětí a mládeže, ústavech sociální péče, diagnostických ústavech, klubech mládeže
 • jako pedagogický pracovník v předškolních a mimoškolních zařízeních
 • jako vychovatel ve státních i nestátních zařízeních, v dětských domovech, výchovných ústavech, výchovných zařízeních při nemocnicích, soukromých výchovných zařízeních, ve speciálním školství a stacionářích
 • jako pedagog volného času
 • jako chůva
 • jako asistent pedagoga
 • jako hospodář, hospodářka školského zařízení
 • jsem připraven/a uplatnit se v samostatném podnikání

Studijní obor UČITEL, UČITELKA  MATEŘSKÉ ŠKOLY (MŠ) připravuje absolventa pro práci s dětmi v mateřských školách a jiných předškolních a mimoškolních zařízeních (školní družiny, domy dětí a mládeže apod.). Obsah vzdělávání je sestaven se záměrem, aby po jeho absolvování byl frekventant připraven nejen k učitelskému povolání, ale také jako podnikatel v oboru (zřizovatel mateřské školy) nebo hospodář školského zařízení.

Toto vzdělání rozšiřuje a prohlubuje  znalosti a dovednosti jazykové a komunikační, rozšiřuje všeobecné vzdělání a v odborných předmětech se zaměřuje na vzdělávání pedagogicko-psychologické a didaktiku pedagogických činností zaměřenou na děti předškolního a školního věku. Absolventi kromě maturity z cizího jazyka mohou získat rovněž mezinárodní jazykový certifikát British Council, který jim umožní snadnější pracovní uplatnění i v zemích Evropské Unie, kde je pro absolventy oboru UČITEL, UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY (MŠ) velmi dobré uplatnění.

Pro studium tohoto oboru platí zdravotní omezení:

16. Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity.
23. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

 

ŠVP OBORU

Informace o oboru

Délka studia1 - 5 let
Forma studiadálkové studium
RVP75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
ŠVPUČITEL, UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Sdílej