Home Předškolní a mimoškolní pedagogika – UČITEL, UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Předškolní a mimoškolní pedagogika – UČITEL, UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Obor UČITEL, UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY pro absolventy základních škol

Čtyřleté denní studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Kam po maturitě?

 • Na vyšší odbornou školu
 • Na vysokou školu
 • Do zaměstnání

Mohu pracovat:

 • jako učitel, učitelka v mateřské školce
 • jako učitel přípravné třídy základní školy
 • jako pedagogický pracovník v mateřských školách, školních družinách, domech dětí a mládeže, ústavech sociální péče, diagnostických ústavech, klubech mládeže
 • jako pedagogický pracovník v předškolních a mimoškolních zařízeních
 • jako vychovatel ve státních i nestátních zařízeních, v dětských domovech, výchovných ústavech, výchovných zařízeních při nemocnicích, soukromých výchovných zařízeních, ve speciálním školství a stacionářích
 • jako pedagog volného času
 • jako chůva
 • jako asistent pedagoga
 • jako hospodář, hospodářka školského zařízení
 • jsem připraven/a uplatnit se v samostatném podnikání

Naše škola jako jediná v České republice provozuje k tomuto oboru vlastní školku. Žáci si tak přímo ve škole v praxi ověřují studiem získané znalosti.

Studijní obor UČITEL, UČITELKA  MATEŘSKÉ ŠKOLY (MŠ) připravuje absolventa pro práci s dětmi v mateřských školách a jiných předškolních a mimoškolních zařízeních (školní družiny, domy dětí a mládeže apod.). Obsah vzdělávání je sestaven se záměrem, aby po jeho absolvování byl frekventant připraven nejen k učitelskému povolání, ale také jako podnikatel v oboru (zřizovatel mateřské školy) nebo hospodář školského zařízení.

malba podle hudbyJedná se o čtyřleté denní studium, které je ukončeno maturitní zkouškou. Rozšiřuje a prohlubuje jeho znalosti a dovednosti jazykové a komunikační, rozšiřuje všeobecné vzdělání a v odborných předmětech se zaměřuje na vzdělávání pedagogicko-psychologické a didaktiku pedagogických činností zaměřenou na děti předškolního a školního věku. Absolventi kromě maturity z cizího jazyka mohou získat rovněž mezinárodní jazykový certifikát British Council, který jim umožní snadnější pracovní uplatnění i v zemích Evropské Unie, kde je pro absolventy oboru UČITEL, UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY (MŠ) velmi dobré uplatnění.

Obor je vhodný pro dívky i chlapce. 

Zejména o muže je v rámci mimoškolní a předškolní pedagogiky mimořádný zájem.

Pro studium tohoto oboru platí zdravotní omezení:

16. Prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity.

23. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

Obor je možné studovat i dálkově (viz. dálkové studium).

flyer-skolka

Vyučované předměty v době studia:

 

Všeobecně vzdělávací předměty

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Základy společenských věd

Základy přírodních věd

Matematika

Písemná a elektronická komunikace

 

Odborné předměty

Ekonomika

Biologie dítěte a hygiena

Pedagogika

Psychologie

Hudební výchova s metodikou

Výtvarná výchova s metodikou

Tělesná výchova s metodikou

Hra na hudební nástroj s metodikou

Osobnostní a dramatická výchova s metodikou

Literární a jazykové praktikum

Informační technologie

Pedagogická praxe

 

Volitelné předměty

Specializace (VV, HV, TV)

Společenskovědní seminář

Informační technologie volitelné

Maturitní semináře

 

ŠVP OBORU

Informace o oboru

Délka studia4 roky
Stupeň vzděláníúplné odborné střední
MěstoJihlava
Forma studiadenní studium
RVP75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
ŠVPUČITEL, UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Sdílej