Home Včelař – zpracovatel včelích produktů

Včelař – zpracovatel včelích produktů

Učební obor Včelař – zpracovatel včelích produktů

Povolání včelaře je jedno z nejstarších řemesel na světě. Zaměřuje se nejen na obsluhu a chov včelstev a na zpracování a prodej včelích produktů, kterými už dnes nejsou pouze med, vosk a propolis. Orientuje se také na motivační službu pro návštěvníky včelnice a na zájemce o včelaření z řad veřejnosti.

Představa, že obor Včelař – zpracovatel včelích produktů je v dnešní době oborem veskrze zemědělským, je mylná. Aby v současnosti včelař prosperoval a uměl dobře prodat svoje produkty, musí svoji včelnici otevřít široké veřejnosti, zvládnout základy cestovního ruchu (tzv. včelí agroturistiku), ekonomiku a marketink.

Obor je určen především pro zájemce o moderní, zcela netradiční pojetí včelaření a podnikání v této krásné oblasti. Předpokladem pro studium je blízký vztah k přírodě. Absolvent oboru může po získání výučního listu na naší škole pokračovat v dálkovém studiu Podnikatelství malých firem, aby získal úplné středoškolské vzdělání v ekonomické oblasti.

Kolektiv našich pedagogů:

Základy biologie a ekologie – RNDr. Ladislav Vítek
Biologie včely medonosné – RNDr. Ladislav Vítek
Včelí pastva – RNDr. Ladislav Vítek
Apiterapie – MUDr. Jakub Čada/Mgr. Jiří Čada
Odborný výcvik biologie – RNDr. Ladislav Vítek
Zootechnika včelařství – Ing. Mgr. Petr Běhunek
Plemenný chov včelích matek – Lukáš Svoboda
Nemoci a škůdci včel – MVDr. Vladimíra Machová
Stavby a zařízení včelnic – Ing. Mgr. Petr Běhunek
Odborný výcvik chovu včel – Ing. Mgr. Petr Běhunek/Lukáš Svoboda/Dušan Straňák
Včelí produkty – Lukáš Svoboda
Zpracování včelích produktů – Lukáš Svoboda
Logistika v chovu včel – Ing. Mgr. Petr Běhunek
Odborný výcvik zpracování včelích produktů – Ing. Mgr. Petr Běhunek/Lukáš Svoboda/Mgr. Jiří Čada

Absolvent získává znalosti:

  • V chovu a péči o včelstva v období celého včelařského roku.
  • V chovu včelích matek.
  • V diagnostice chorob a škůdců včel a jejich léčení.
  • V administrativě související s evidencí a chovem včel.
  • V oblasti pro včely významných rostlin.
  • V oblasti zpracování včelích produktů a marketingu jejich prodeje.
  • V oblasti ekonomického provozu včelí farmy.

Uplatnění:

Zakládání, provoz a rozvoj rodinných včelích farem. Ve firmách, které se zabývají chovem včel, zpracováním včelích produktů a jejich prodejem.

Včelí pouť ve Smrčné – pochod po včelí stezce

 

ŠVP OBORU

Informace o oboru

Délka studia2 roky zkrácené
Forma studiaKombinované studium
RVP41-51-H/02 Včelař
Stupeň vzděláníVýuční list
ŠVPVčelař - zpracovatel včelích produktů
classic-editor-rememberclassic-editor

Sdílej