Home Včelař – zpracovatel včelích produktů

Včelař – zpracovatel včelích produktů

Učební obor je určen nejen pro absolventy základních škol, ale i pro ty, kteří si chtějí doplnit odborné vzdělání tohoto typu.

Obor je určen především pro zájemce o včelaření a podnikání v tomto oboru. U budoucího absolventa se předpokládá blízký vztah k přírodě. Povolání včelař je jedno z nejstarších řemesel na světě. Zaměřuje se nejen na obsluhu a chov včelstev, ale také na zpracování včelích produktů a především marketing jejich prodeje. Absolvent po získání výučního listu může na naší škole pokračovat v dálkovém studiu Podnikatelství malých firem, aby získal úplné středoškolské vzdělání v ekonomické oblasti.

Absolvent získává znalosti:

  • V chovu a péči o včelstva v období celého včelařského roku.
  • V chovu včelích matek.
  • V diagnostice chorob a škůdců včel a jejich léčení.
  • V administrativě související s evidencí a chovem včel.
  • V oblasti pro včely významných rostlin.
  • V oblasti zpracování včelích produktů a marketingu jejich prodeje.
  • V oblasti ekonomického provozu včelí farmy.

Uplatnění:

Zakládání, provoz a rozvoj rodinných včelích farem. Ve firmách, které se zabývají chovem včel, zpracováním včelích produktů a jejich prodejem.

Informace o oboru

Délka studia3,5 roku
Forma studiaKombinované studium
RVP41-51-H/02 Včelař
Stupeň vzděláníVýuční list
ŠVPVčelař - zpracovatel včelích produktů

Sdílej