Home Podnikatelství malých firem management 3DS

Podnikatelství malých firem management 3DS

20. 9. 2015

Prostudujte dokument Historie Managementu

 

3. 10. 2015

Prostudujte dokument Řečník a Komunikace a Sezení u stolu

 

27. 10. 2015

Připravte prezentaci v délce 5 minut na Vám blízké téma (rodina, obec ve které bydlím, moje zaměstnání, můj koníček). Prezentace bude připravena k promítnutí. Text si připravte zpaměti , do obrazové části použijte hlavní myšlenky a obrázky.

Způsob odevzdání úkolu: prezentace na hodině Managemetu 27. 10. 2015

 

16. 12. 2015

Prostudujte dokument „Hierarchická struktura managementu

 

16. 12. 2015

Prostudujte dokument „Strategické řízení – vize, mise podniku

 

16. 12. 2015

Prostudujte dokument „Vzorový test za 1. semestr

Způsob odevzdání úkolu: připravte se dobře na zkoušku!

 

26. 4. 2016

Prostudujte dokument Společenské akce,

 

Sdílej