Home Podnikatelství malých firem marketing

Podnikatelství malých firem marketing

16. 9.

Učební materiál “Uvod_do_marketingu

 

30. 9.

Prostudujte dokument “SWOT

 

25. 11.

Prostudujte dokument “Marketingový informační systém” a jeho základě zjistěte:

 

Připravte si prezentaci práce, kde si zvolíte vybraný produkt. K produktu provedete průzkum trhu,

připravíte SWOT analýzu a krátké dotazníkové šetření zaměřené na uvedení produktu na trh.

 

14. 1.

Prostudujte dokument “Otázky k testu z marketingu za 1. semestr“.

 

17. 2.

Prostudujte dokument “Marketingové strategické plánování“.

K práci z prvního semestru doplňte marketingový plán.

 

21. 3.

Prostudujte dokument “Chování zákazníka“.

 

21. 4.

Prostudujte dokument “Segmentace trhu a tržní cílení“.

 

19. 5. 2015

Prostudujte dokument “Otázky k testu z marketingu za 2. semestr“.

Sdílej