Home pokus

pokus

16. 9. 2014

Nastudujte kapitolu „Typologie organizační struktury

Ke každé z těchto organizačních struktur ( liniová × funkcionální × štábně-liniová × maticová) napište její výhody a nevýhody.

Způsob odevzdání úkolu: prezentace na hodině Managemetu 16. 9. 2014

Sdílej