Home Předškolní a mimoškolní pedagogika 2. DPZ

Předškolní a mimoškolní pedagogika 2. DPZ

22. 9.

Učební materiál Marketingový mix:

Produkt

Cena

Propagace

Distribuce

 

10. 11.

Učební materiál Marketingový plán a rozpočet:

 

13. 1.

Test

 

12. 1.

Požadavky na semestrální práci

1.      Vize a poslání firmy

Vize shrnuje to čím chce společnost být, popisuje budoucnost. Je zdrojem inspirace. Poskytuje jasná rozhodovací kritéria pro následnou tvorbu základních strategických směrů a cílů.

Poslání říká jednoduše proč organizace existuje a co dělá. Nastiňuje zásadní, jedinečný účel organizace, a to stručným popsáním co organizace dělá a pro koho to dělá. Někdy také zahrnuje popis jak bude organizace dosahovat svého účelu existence, aby její poslání bylo unikátní a odlišovalo je od konkurentů a podobných organizací.

Příklad ŠECR: https://www.secr.cz/skola/informace-o-skole/

2.      Situační analýza – analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy (SWOT) – už máte

3.      Marketingové cíle – čeho chceme v příštím roce dosáhnout – např. otevření druhé třídy, naplnění třídy na 15 dětí, daří se špatně, tak chci alespoň přežít, zkvalitnění výuky, změna ŠVP, atd.

4.      Marketingové strategie – co uděláme, abychom toho dosáhli (jakou zvolíme komunikaci, reklamu, koho oslovíme – segmentace)

5.      Rozpočet na marketing – kolik do toho dáme, abychom toho dosáhli

6.      Způsob kontroly plnění plánu – jak změřit výsledek

Součástí práce bude také konkrétní výstup komunikace (leták, plakát, internetová stránka, reklama na sociálních sítích apod.)

Sdílej