Home Škola Informace o škole

Informace o škole

Vize školy

Chceme vychovat žáky, kteří mají konkrétní odborné znalosti, vidí souvislosti mezi jednotlivými předměty, jsou schopni pracovat nebo podnikat v perspektivních oblastech národního hospodářství. Naším cílem je úspěšná budoucnost našich absolventů.

Poslání školy

Škola se zabývá výchovou středoškolských odborníků pro oblast cestovního ruchu, oblast služeb, chce s předstihem reagovat na potřebu odborníků v soukromém sektoru, v systému státní správy a samosprávy, v oblasti sociálních služeb, školství a všude tam, kde je zapotřebí komunikace s klientem. Chceme vychovávat odborníky, kteří mají velmi dobré uplatnění na trhu práce v regionu a celé ČR.

Informace o Škole ekonomiky a cestovního ruchu

Zřizovatelem školy je International Education Center, s. r. o.
Zřizovatel a škola jsou členem Sdružení obcí Vysočiny, Hospodářské komory Jihlava, Sdružení soukomých škol Čech, Moravy a Slezska.

logo-sovlogo-hkvlogo-ssscms

 


Soukromá škola ekonomiky a cestovního ruchu vznikla v roce 1991 jako jedna z prvních škol tohoto typu v České republice. Je zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, čímž získala akreditaci pro středoškolskou výuku.

Základ výuky tvoří odborné předměty, světové jazyky – anglický, německý, francouzský, španělský, italský, ruský a výpočetní a kancelářská technika. Student se v průběhu studia účastní provozních praxí, které doplňují, případně rozšiřují, jeho teoretické znalosti.

Studium na škole je zakončeno maturitou z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky, praktické a teoretické zkoušky z odborných předmětů. Cílem školy je vychovat odborníky schopné pracovat nebo podnikat v perspektivních oblastech národního hospodářství.

Škola je autorem didaktických materiálů pro některé vyučovací předměty, které využívají i jiné školy v ČR.

 

  

link-icon Kontaktní údaje

link-icon Dny otevřených dveří

 

 

Sdílej