Home Škola Učitelé

Učitelé

mail-icon Ředitel školy

david.vitek@secrji.cz

V roce 1998 ukončil studium oboru Ekonomika služeb a cestovního ruchu na Jihočeské univerzitě. Při studiu pracoval jako průvodce cestovního ruchu. Ve studiu pokračoval na Vysoké škole ekonomické v oborech Hospodářská politika a Cestovní ruch, kterou ukončil v roce 2001. Při studiu založil cestovní kancelář a v letech 1999 - 2001 učil na naší škole. Od roku 2001 do roku 2018 pracoval ve firmě SAPELI na pozicích vedoucí marketingu a vedoucí tuzemského obchodu. Ve Škole ekonomiky a cestovního ruchu vyučuje předměty cestovní ruch a ekonomika. Od září roku 2019 je ředitelem školy.

 

mail-icon Jednatel IEC, s. r. o.

ladislav.vitek@secrji.cz

Vyučuje matematiku, základy přírodních věd a biologii.

 • 1974 absolvent oboru biologie – antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 • 1975 profesor biologie a chemie na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy
 • 1982 absolvent oboru biologie – chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 • 1983 doktorát z biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
 • 1984 zakládající člen pracovní skupiny pro chronobiologii Bioklimatologické společnosti ČSAV a její tajemník
 • 1990 založena Škola jazykové a odborné přípravy, ředitel školy
 • 1991 založena Škola ekonomiky a cestovního ruchu, od 2. 9. 1991 do 31. 8. 2019 – ředitel školy
 • 1992 založena společnost Intenational Education Center – jednatel společnosti
 • na začátku 90tých let inicioval vznik Nadace pro rozvoj cestovního ruchu Region Vysočina a byl její první prezident

mail-icon Jednatel IEC, s. r. o.

jiri.cada@secrji.cz

Vyučuje základy přírodních věd (fyziku) a přístrojové a nádechové potápění.

 • Absolvent studia fyziky na Pedagogické fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích.
 • Do roku 1990 pracoval v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, oddělení Jihlava.
 • Od roku 1990 pracuje jako novinář a učitel.
 • Je spolumajitel a zřizovatel společnosti IEC, s.r.o. Jihlava, která je zřizovatelem Školy ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava.
 • Je mezinárodním instruktorem přístrojového potápění.

mail-icon Jednatel IEC, s. r. o.

jakub.cada@secr.cz

Vyučuje biologii v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

 • Absolvent studia všeobecného lékařství Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Plzni.
 • Pracuje jako lékař ortopedicko-traumatologického oddělení Krajské nemocnice Jihlava.

mail-icon Zástupce ředitele školy

iveta.haklova@secrji.cz

Vyučuje matematiku a italštinu.

 

mail-icon

petr.behunek@nipi.cz

Garant oboru Včelař - zpracovatel včelích produktů. Vyučuje včelařství, zootechniku chovu včel, stavby a zařízení včelnic a odborný výcvik.

mail-icon 

paulina.mazikova@secrji.cz

Vyučuje dramatickou výchovu.

mail-icon 

ludmila.sichova@secrji.cz

Vyučuje ekonomiku, podnikatelství a sociální politiku.

mail-icon 

monika.pekarova@secrji.cz

Vyučuje německý jazyk a tělesnou výchovu, je trenérka atletiky II.třídy.

mail-icon 

irena.mouckova@secrji.cz

Vyučuje anglický jazyk.

Absolventka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity oboru španělský jazyk – občanská výchova (1995) a Fakulty humanitních studií na Univerzitě v Pardubicích – obor anglický jazyk (2003). Pracovala jako au-pair ve Velké Británii (1 rok). Absolventka kurzu průvodce cestovního ruchu. V 90. letech působila jako průvodkyně a delegátka po Evropě. Většinu života se věnovala učitelské profesi.

mail-icon 

jaroslav.taras@secrji.cz

Vyučuje český jazyk, hudební výchovu a základy společenských věd.

mail-icon 

tana.pokorna@secrji.cz

Vyučuje francouzský jazyk a zeměpis.