Home Škola Učitelé

Učitelé

Ředitel školy

mail-icon david.vitek@secr.cz

Vyučuje cestovní ruch (CR) a ekonomiku (EKN).

 • v roce 1998 ukončil studium oboru Ekonomika služeb a cestovního ruchu na Jihočeské univerzitě, při studiu pracoval jako průvodce cestovního ruchu
 • ve studiu pokračoval na Vysoké škole ekonomické v oborech Hospodářská politika a Cestovní ruch, kterou ukončil v roce 2001
 • při studiu založil cestovní kancelář a v letech 1999 - 2001 učil na naší škole
 • od roku 2001 do roku 2018 pracoval ve firmě SAPELI na pozicích vedoucí marketingu a vedoucí tuzemského obchodu
 • ve Škole ekonomiky a cestovního ruchu vyučuje předměty cestovní ruch a ekonomika
 • od září roku 2019 je ředitelem školy

 

Jednatel ŠECR

mail-icon ladislav.vitek@secr.cz

Vyučuje biologii (BIH, BIE, BIV), základy přírodních věd (ZPV).

 • 1974 absolvent oboru biologie – antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 • 1975 profesor biologie a chemie na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy
 • 1982 absolvent oboru biologie – chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 • 1983 doktorát z biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
 • 1984 zakládající člen pracovní skupiny pro chronobiologii Bioklimatologické společnosti ČSAV a její tajemník
 • 1990 založena Škola jazykové a odborné přípravy, ředitel školy
 • 1991 založena Škola ekonomiky a cestovního ruchu, od 2. 9. 1991 do 31. 8. 2019 – ředitel školy
 • 1992 založena společnost Intenational Education Center – jednatel společnosti
 • na začátku 90tých let inicioval vznik Nadace pro rozvoj cestovního ruchu Region Vysočina a byl její první prezident

Jednatel ŠECR

mail-icon jiri.cada@secr.cz

Vyučuje základy přírodních věd (ZPV).

 • absolvent studia fyziky na Pedagogické fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích
 • do roku 1990 pracoval v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, oddělení Jihlava
 • od roku 1990 pracuje jako novinář a učitel
 • je spolumajitel a zřizovatel společnosti IEC, s.r.o. Jihlava, která je zřizovatelem Školy ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava
 • je mezinárodním instruktorem přístrojového potápění

Jednatel ŠECR

mail-icon jakub.cada@secr.cz

 • absolvent studia všeobecného lékařství Lékařské fakulty Karlovy univerzity v Plzni
 • pracuje jako lékař ortopedicko-traumatologického oddělení Krajské nemocnice Jihlava

Zástupce ředitele školy

mail-icon iveta.haklova@secr.cz

Vyučuje matematiku (MAT) a Italský jazyk (IT).

 

mail-icon petr.behunek@seznam.cz

Vyučuje včelařství (VCL), zootechniku chovu včel (ZV), stavby a zařízení včelnic (SZV) a odborný výcvik (OV).

Garant oboru Včelař - zpracovatel včelích produktů.

mail-icon miroslava.bockova@secr.cz

Vyučuje písemnou a elektronickou komunikaci (PEK), právní administrativu (PAD) a pedagogickou praxi (PEP).

Vedoucí odborné praxe.

Třídní učitelka 1. A, 1. A1, 1. A2, 1. B

mail-icon pavel.bures@secr.cz

Pověřenec GDPR.

Vyučuje právo (PRA), právní administrativu (PAD) a katastrální činnost (KAS).

mail-icon frederick.douglas@secr.cz

Lektor anglického jazyka (AJ) - rodilý mluvčí.

mail-icon erika.houserova@secr.cz

Vyučuje výtvarnou výchovu s metodikou (VVm) a osobnostní a dramatickou výchovu s metodikou (ODVm).

Třídní učitelka 1. C.

mail-icon lenka.javurkova@secr.cz

Vyučuje účetnictví (UCE), psychologii (PSY), ekonomiku (EKN), sociální politiku (SPO) a hotelové služby (HS).

Třídní učitelka všech oborů dálkového, zkráceného i kombinovaného studia.

mail-icon petra.krulova@secr.cz 

Vyučuje francouzský jazyk (FRJ).