Home Škola Učitelé

Učitelé

mail-icon Jednatel IEC, s. r. o.

ladislav.vitek@secrji.cz

Vyučuje základy přírodních věd, biologii a pedagogickou praxi.

 • 1974 absolvent oboru biologie – antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 • 1975 profesor biologie a chemie na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy
 • 1982 absolvent oboru biologie – chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 • 1983 doktorát z biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
 • 1984 zakládající člen pracovní skupiny pro chronobiologii Bioklimatologické společnosti ČSAV a její tajemník
 • 1990 založena Škola jazykové a odborné přípravy, ředitel školy
 • 1991 založena Škola ekonomiky a cestovního ruchu, od 2. 9. 1991 – ředitel školy
 • 1992 založena společnost Intenational Education Center – jednatel společnosti
 • na začátku 90tých let inicioval vznik Nadace pro rozvoj cestovního ruchu Region Vysočina a byl její první prezident

mail-icon Jednatel IEC, s. r. o.

jiri.cada@secrji.cz

Vyučuje základy přírodních věd (fyziku) a přístrojové a nádechové potápění.

 • Absolvent studia fyziky na Pedagogické fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích.
 • Do roku 1990 pracoval v Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, oddělení Jihlava.
 • Od roku 1990 pracuje jako novinář a učitel.
 • Je spolumajitel a zřizovatel společnosti IEC, s.r.o. Jihlava, která je zřizovatelem Školy ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava.
 • Je mezinárodním instruktorem přístrojového potápění.

mail-icon Zástupce ředitele školy

iveta.haklova@secrji.cz

Vyučuje matematiku a italštinu.

 

mail-icon Ředitel školy

david.vitek@secrji.cz

V roce 1998 ukončil studium oboru Ekonomika služeb a cestovního ruchu na Jihočeské univerzitě. Při studiu pracoval jako průvodce cestovního ruchu. Ve studiu pokračoval na Vysoké škole ekonomické v oborech Hospodářská politika a Cestovní ruch, kterou ukončil v roce 2001. Při studiu založil cestovní kancelář a v letech 1999 - 2001 učil na naší škole. Od roku 2001 pracoval ve firmě SAPELI na pozicích vedoucí marketingu a vedoucí tuzemského obchodu. Ve Škole ekonomiky a cestovního ruchu vyučuje předměty cestovní ruch a ekonomika.

 

mail-icon

petra.ondrackova@secrji.cz

Vyučuje základy společenských věd a hudební výchovu.

mail-icon

iveta.doskocilova@secrji.cz

Vyučuje anglický jazyk a biologii dítěte.

mail-icon 

tana.pokorna@secrji.cz

Vyučuje francouzský jazyk a zeměpis.

mail-icon 

martina.miksova@secrji.cz

Vyučuje francouzský jazyk a dějepis.

mail-icon

daniela.nevolova@secrji.cz

Vyučuje pedagogiku, hru na hudební nástroj a hudební výchovu.

mail-icon

ivo.ondracek@secrji.cz

Vyučuje výtvarnou a hudební výchovu.

mail-icon

frederick.douglas@secrji.cz

Lektor anglického jazyka - rodilý mluvčí.

mail-icon

jaroslav.matula@secrji.cz

Vyučuje anglický jazyk.