Home ŠkolaÚspěchy Soutěže

Soutěže

PROFI GO

Soutěž mladých odborníků v oblasti cestovního ruchu PROFI GO se každoročně uskutečňuje v rámci doprovodného   programu mezinárodního veletrhu průmyslu cestovního ruchu GO v Brně pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Organizuje ji společnost EfektMediA ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno.
Soutěž PROFI GO je určena talentovaným mladým lidem do 30ti let se zájmem o práci v cestovním ruchu, zejména studentům středních a vysokých škol. Jejím cílem je pomoci k uplatnění v oblasti CR. Podmínkou účasti je znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Účastníci soutěže absolvují písemný test všeobecných znalostí z oblasti zeměpisu, historie, kultury, literatury apod., dále následuje obrazový test s pamětihodnostmi České republiky a soutěž je zakončena ústním pohovorem na vylosované téma (zakládající státy EU – Německo, Francie, Itálie a státy Beneluxu) v předem zvoleném světovém jazyce.

TOP GUIDE Junior

Top Guide junior je soutěž mladých odborníků – průvodců v cestovním ruchu. Pro účastníky TOP GUIDE junior je obrazový test z předchozí soutěže Profi Go doplněn o památky z celého světa. Při ústních pohovorech ve vybraném cizím jazyce na vylosované téma z oblasti cestovního ruchu se hodnotí odborné i jazykové znalosti. Soutěžící v TOP GUIDE junior musejí navíc prokázat před publikem pohotovost v průvodcovském projevu a při řešení modelové situace z oblasti cestovního ruchu.

Region Regina

Do soutěže REGION REGINA se hlásí dívky ve věku 15 až 24 let, které prezentují regiony České republiky. Znalost svého regionu, šarm a eleganci musejí soutěžící prokázat ve čtyřech disciplínách:

  • předem připravená pozvánka do regionu doplněná otázkami o znalosti regionu
  • předvedení typického krajového prvku
  • prezentace originálního receptu na krajové jídlo
  • volná disciplína – prezentace osobního šarmu a elegance libovolným způsobem

Svět patří nám

Celostátní soutěž Svět patří pořádá Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola v Turnově. Družstva zastupující jednotlivé školy z Čech a Moravy soutěžila v disciplínách zaměřených na cestovní ruch.
Účastníci soutěže představují své regiony v anglickém a německém jazyce. V českém jazyce probíhá individuální disciplína Výklad z vyhlídkového místa. Odborná porota hodnotí nejen kvalitu mluveného projevu,  ale současně i dovednost práce s interaktivní tabulí.  Dále následuje skupinová disciplína zaměřená na odborné vědomosti a projektové dovednosti. O celkovém pořadí družstev rozhodne finálový test, ve které musejí soutěžící správně zodpovědět otázky z oblasti techniky a geografie cestovního ruchu, dějin kultury a umění, moderních trendů i virtuální podpory služeb cestovního ruchu.

Sdílej