Home Studijní obory dálkové PODNIKÁNÍ – Podnikatelství malých firem

PODNIKÁNÍ – Podnikatelství malých firem

Studijní obor umožňuje získat úplné středoškolské vzdělání. Připravuje absolventa pro podnikatelskou činnost.

Obor je určen pro absolventy tříletých učebních oborů bez maturity, zakončených výučním listem. Tříleté dálkové nástavbové studium je ukončené maturitní zkouškou. Absolvent je připraven pro podnikatelskou činnost. Studium rozšiřuje a prohlubuje jeho znalosti a dovednosti se zvláštním zaměřením na oblast ekonomicko administrativní, komunikační a orientaci v legislativě se vztahem k podnikání. Napomáhá rozvoji osobních vlastností, které podmiňují úspěšnost podnikání. Po úspěšném ukončení studia je absolvent připraven na samostatné podnikání a na výkon funkcí na nižším stupni řízení malých a středních firem, popřípadě pro další studium na vyšších a vysokých školách. Obor je vhodný pro ženy i muže.

Konzultace probíhají jeden den v týdnu. Tento den je daný pro celou dobu studia.

RVP: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠVP: Podnikatelství malých firem

Tříleté dálkové nástavbové studium

Sdílej