Home Studijní obory denní PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA – Učitel(ka) mateřské školy

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA – Učitel(ka) mateřské školy

Obor je určen pro absolventy základních škol. Čtyřleté denní studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Studijní obor připravuje absolventa pro práci s dětmi v mateřských školách a jiných předškolních a mimoškolních zařízeních (školní družiny, domy dětí a mládeže apod.). Obsah vzdělávání je sestaven se záměrem, aby po jeho absolvování byl frekventant připraven nejen k učitelskému povolání, ale také jako podnikatel v oboru (zřizovatel mateřské školy) nebo hospodář školského zařízení. Rozšiřuje a prohlubuje jeho znalosti a dovednosti jazykové a komunikační, rozšiřuje všeobecné vzdělání a v odborných předmětech se zaměřuje na vzdělávání pedagogicko-psychologické a didaktiku pedagogických činností zaměřenou na děti předškolního a školního věku. Absolventi kromě maturity z cizího jazyka mohou získat rovněž mezinárodní jazykový certifikát British Council a Goethe-Institutu, který jim umožní snadnější pracovní uplatnění i v zemích Evropské Unie, kde je pro absolventy tohoto oboru velmi dobré uplatnění.

RVP: 75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy

Sdílej