Home Studijní obory denní SOCIÁLNÍ ČINNOST – Sociální a humanitární činnost

SOCIÁLNÍ ČINNOST – Sociální a humanitární činnost

Obor je určen pro absolventy základních škol. Čtyřleté denní studium je ukončeno maturitní zkouškou.

Kam po maturitě?

  • Na vyšší odbornou školu
  • Na vysokou školu
  • Do zaměstnání

Mohu pracovat

  • jako administrativní pracovník v sociálních službách, v pojišťovnách
  • jako pracovník státních i soukromých zařízení sociální péče pro děti i dospělé
  • v preventivní poradenské i terapeutické péči ve státní správě v odborech sociálního zabezpečení a péče v zařízeních, kde je třeba pracovat se zdravotně či sociálně znevýhodněnými lidmi
  • jsem připraven k samostatnému podnikání v této oblasti.

Absolventi jsou připraveni pro výkon odborných činností, jejichž těžištěm je bezprostřední styk se sociálně nebo zdravotně znevýhodněnými lidmi, pomoc těmto lidem při řešení jejich problémů a sociálních potřeb a nebo práce s lidmi v ústavech sociální péče a v jiných zařízeních. Absolventi jsou připraveni pro výkon odborných činností na úrovni středního managementu v oblasti sociálních služeb.

Uplatnění absolventa: Absolventi tohoto oboru se uplatní samostatně i v odborných týmech všude tam, kde lze využívat vytvořených předpokladů k sociální nebo výchovné činnosti, tzn.
ve státních i soukromých zařízeních sociální péče pro děti i pro dospělé, ve sdruženích a organizacích humanitárního charakteru, v preventivní poradenské i terapeutické péči. Díky svému odbornému vzdělání najdou uplatnění i jako administrativní pracovníci v různých sociálních organizacích, odborech sociálního zabezpečení a péče.

RVP: 75-41-M/01 Sociální činnost

Název ŠVP: Sociální a humanitární činnost

flyer-socialni

Sdílej