Home Studijní obory denní VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST – Právni administrativa

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST – Právni administrativa

Obor je určen pro absolventy základních škol. Čtyřleté denní studium je ukončeno maturitní zkouškou.
Absolvent studijního oboru je připraven zajišťovat jako administrativní pracovník odborné činnosti práva, autorského práva, počítačové kriminality v různých oblastech pracovního zaměření. Napomáhá rozvoji osobních vlastností, které podmiňují úspěšnost podnikání. Obor je vhodný pro dívky i chlapce. Obsah vzdělávání je sestaven se záměrem, aby po jeho absolvování byl frekventant připraven pro: administrativní činnosti v oblasti justice, státního zastupitelství a policie, v kancelářích advokátů, notářů a exekutorů, pro administrativní činnosti v orgánech státní správy a samosprávy, v katastrálních úřadech, realitních kancelářích apod., pro další studium příbuzně zaměřených oborů na vyšších a vysokých školách.

RVP: 68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠVP: Právní administrativa

Sdílej