Home Studium Europass

Europass

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním odborném vzdělání, který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na europass.cz.

Dodatek je platný pouze s originálem maturitního vysvědčení a musí korespondovat kódem a názvem oboru, formou studia a adresou školy. Dodatky jsou k dispozici ke stažení absolventům z příslušného školního roku. Absolventi z let předchozích si mohou kdykoliv zažádat individuálně u Národního centra Europass.

Obor česky anglicky
65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH (denní studium)
68-43-M/01 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (denní studium)
75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (denní studium)
75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (dálkové studium – 5. DP)
75-31-M/01 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (dálkové zkrácené studium – 2. DPZ, 2. PZ)
Další informace: https://edo.europass.cz/

Sdílej