Home Studium Odborná praxe

Odborná praxe

Odborná praxe na Škole ekonomiky a cestovního ruchu

Každý student musí během svého celého studia absolvovat individuální povinné odborné praxe, jejichž hodnocení pak předkládá u maturitní zkoušky. Student si v praxi vyzkouší, ověří a popřípadně doplní své teoretické znalosti, dovednosti a návyky získané během studia.

Studenti oboru Ekonomika a cestovní ruch absolvují individuální odbornou praxi z cestovního ruchu, kterou uskutečňují v cestovních kancelářích, hradech a zámcích a odbornou praxi z hotelových služeb, v jejímž rámci se seznámí s provozem hotelu, penzionu nebo jiných ubytovacích a stravovacích zařízení.
Každoročně se studenti účastní společných odborných praxí z cestovního ruchu, při nichž organizují poznávací cesty nejen po České republice, ale i do zahraničí. Během studia navštíví města Prahu, Vídeň a Paříž, dále země Beneluxu, Itálii, Francii a jiné. Studenti si cestu sami připraví, zorganizují, domluví dopravu a ubytování a odprůvodcují.

Studenti oboru Management aktivního volného času absolvují praxe ve fitness zařízeních, dále ve wellness. Během zahraničních praxí připravují sportovní programy pro ostatní studenty. Ve 3. ročníku škola organizuje masérský kurz.

Pro obor Právní administrativa se odborná praxe uskutečňuje na soudech, státních zastupitelstvích, u komerčních právníků, advokátů, státních notářů a úřadech státní správy a samosprávy.

Studenti oboru Učitelka mateřské školy mají možnost absolvovat odbornou praxi v prostorách vlastní mateřské školy KVÍTEK, která se nachází v budově školy.

Studenti oboru Mediální marketing cestovního ruchu absolvují praxi v reálném prostředí televizního studia, dále během zahraničních praxí připravují reportáže.

    praxe3

PŘEHLED ODBORNÝCH PRAXÍ

ŠVP: Učitel/ka mateřské školy, RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

1. ročník 1 týden v MŠ Kvítek
1 týden předmět PEP (pedagogická praxe)
2 týdny v předškolním nebo mimoškolním zařízení (přípravný a maturitní týden)
1 týden v mimoškolním zařízení (letní prázdniny)
2. ročník 1 týden v MŠ Kvítek
1 týden předmět PEP (pedagogická praxe)
2 týdny v předškolním nebo mimoškolním zařízení (přípravný a maturitní týden)
1 týden v mimoškolním zařízení (letní prázdniny)
3. ročník 1 týden v předškolním nebo mimoškolním zařízení (září)
1 týden předmět PEP (pedagogická praxe)
2 týdny v předškolním nebo mimoškolním zařízení (přípravný a maturitní týden)
2 týdny v mimoškolním zařízení (letní prázdniny) > 1 týden se počítá do 4. ročníku
4. ročník 1 týden v předškolním nebo mimoškolním zařízení (září)
1 týden předmět PEP (pedagogická praxe)

Místa pro vykonání odborné praxe: předškolní a mimoškolní zařízení – mateřské školy, příměstské a letní tábory, školy v přírodě, domovy mládeže, dětské domovy, dětské stacionáře a jiné.

ŠVP: Ekonomika a cestovní ruch, RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch

1. ročník 1 týden na zámku (maturitní týden)
1 den zahraniční praxe
1 den tuzemské praxe
1 den tuzemské praxe
1 týden v CK (letní prázdniny)
2. ročník 1 týden společná zahraniční praxe (září)
1 den zahraniční praxe
1 den tuzemské praxe
2 týdny v ubytovacím zařízení (přípravný a maturitní týden)
1 týden v ubytovacím zařízení (letní prázdniny)
3. ročník 1 týden společná zahraniční praxe (září)
1 den zahraniční praxe
1 den tuzemské praxe
2 – 3 týdny průvodcování (květen, červen)
1 týden v CK (letní prázdniny)
4. ročník 1 týden společná zahraniční praxe (září)

Místa pro vykonání odborné praxe: cestovní kanceláře, hotely a penziony, hrady, zámky, informační centra.

ŠVP: Management aktivního volného času, RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch

1. ročník 1 týden ve fitness (maturitní týden)
1 den zahraniční praxe
1 den tuzemské praxe
1 den tuzemské praxe
1 týden ve fitness (letní prázdniny)
2. ročník 1 týden společná zahraniční praxe (září)
1 den zahraniční praxe
1 den tuzemské praxe
2 týdny ve fitness (přípravný a maturitní týden)
1 týden ve wellness (letní prázdniny)
3. ročník 1 týden společná zahraniční praxe (září)
1 den zahraniční praxe
1 den tuzemské praxe
2 – 3 týdny ve wellness (květen, červen)
1 týden masérské zkoušky
4. ročník 1 týden společná zahraniční praxe (září)

ŠVP: Právní administrativa, RVP: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

1. ročník 2 týdny (svatý a maturitní týden)
1 týden (letní prázdniny)
2. ročník 1 týden (během školního roku)
2 týdny (přípravný a maturitní týden)
1 týden (letní prázdniny)
3. ročník 1 týden (během školního roku)
2 týdny (přípravný a maturitní týden)
1 týden (letní prázdniny)
4. ročník 1 týden (během školního roku)

Místa pro vykonání odborné praxe: soudy, advokátní kanceláře, pracovní úřad, katastrální úřad, okresní úřad – magistrát, krajský úřad, sociální odbor, právnická oddělení.

 ŠVP: Mediální marketing cestovního ruchu, RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch

1. ročník 1 den zahajovací zahraniční praxe (podzim)
1 den tuzemské praxe (jaro)
2 týdny v redakci tištěného média (přípravný a maturitní týden)
1 týden v redakci tištěného média (letní prázdniny)
2. ročník 1 týden společná zahraniční praxe (září)
1 den zahraniční praxe (podzim)
1 den tuzemské praxe (jaro)
2 týdny v rozhlasovém studiu (přípravný a maturitní týden)
1 týden v mediální agentuře, infocentru, rozhlase (letní prázdniny)
3. ročník 1 týden společná zahraniční praxe (září)
1 den zahraniční praxe (podzim)
1 den tuzemské praxe (jaro)
2 týdny v televizním studiu (přípravný a maturitní týden)
1 týden v cestovní kanceláři (letní prázdniny)
4. ročník 1 týden společná zahraniční praxe (září)

ŠVP: Učitel/ka mateřské školy, RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (dálková forma 5 let)

1. ročník 1 týden v předškolním zařízení
1 týden v mimoškolním zařízení
2. ročník 1 týden v předškolním zařízení
1 týden v mimoškolním zařízení
3. ročník 1 týden v předškolním zařízení
1 týden v mimoškolním zařízení
4. ročník 1 týden v předškolním zařízení
1 týden v mimoškolním zařízení
5. ročník 1 týden v předškolním zařízení
1 týden v mimoškolním zařízení

Místa pro vykonání odborné praxe: předškolní a mimoškolní zařízení – mateřské školy, příměstské a letní tábory, školy v přírodě, domovy mládeže, dětské domovy, dětské stacionáře a jiné.

ŠVP: Učitel/ka mateřské školy, RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (dálková zkrácená forma 2 roky)

1. ročník 1 týden v předškolním zařízení
1 týden v mimoškolním zařízení
2. ročník 1 týden v předškolním zařízení
1 týden v mimoškolním zařízení

Místa pro vykonání odborné praxe: předškolní a mimoškolní zařízení – mateřské školy, příměstské a letní tábory, školy v přírodě, domovy mládeže, dětské domovy, dětské stacionáře a jiné.

Sdílej