Home Studium Organizace školního roku

Organizace školního roku

Harmonogram školního roku 2020/2021

 1. 8. 2020 Nástup pedagogů do školy
 2. 8. Zahajovací porada, školení BOZP, PO, mimořádné události   9:00  
 3. – 31. 8. Opravné zkoušky a přezkoušení
 4. 8. Opravná praktická maturitní zkouška   8:00  
 5. 9. Zahájení školního roku 2020/2021, školení BOZ, PO, MU žáků   8:00
 6. 9. Burza knih, vyřizování formalit, potvrzení o studiu, obědy
 7. 9. Kurz pro učitele – Bezpečné klima ve škole jako předpoklad kvalitní výuky 8:00
 8. – 4. 9. Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky  
 9. 9. Seznamovací a adaptační den pro 1. ročníky
 10. – 11. 9. Společná praxe z CR 2. A, A2, 3. A, 4. A
 11. – 11. 9. Společná praxe z MAVČ 2. A1, 4. A1
 12. – 11. 9. Individuální praxe z PAD – 2. B, 3. B, 4. B, z PEP v MŠ 4. C
 13. 9. Ústní maturitní zkoušky – podzimní termín   7:30
 14. 9. Vydání maturitních vysvědčení z podzimního termínu maturit 12:00
 15. 9. Státní svátek – Den české státnosti
 16. 10. Pochod spadaným listím za prasetem do Rantířova
 17. 10. PEDAGOGICKÁ PORADA 14:30  

                        Zahajovací praxe z cestovního ruchu pro 1. ročník ECR – termín bude upřesněn

 1. – 30. 10. Podzimní prázdniny
 2. 11. Den soukromých škol   8:00
 3. 11. PEDAGOGICKÁ PORADA, klasifikační porada 14:30

                        Informační odpoledne pro rodiče                                                                   16:30

 1. 12. Vánoční besídka   9:00

                        Předvánoční pedagogická porada                                                                  11:00

 1. 12. 2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
 2. 1. 2021 Den otevřených dveří ŠECR   9:00
 3. 1. 2021 PEDAGOGICKÁ PORADA, klasifikační porada 12:30
 4. 1. Předání výpisu z pololetního vysvědčení
 5. 1. Pololetní prázdniny
 6. – 28. 1. Lyžařský kurz pro 1. A, A1, A2, B + 2. C – termín bude upřesněn

.                       Maturitní ples – termín bude upřesněn

 1. – 7. 2. Jarní prázdniny
 2. 3. PEDAGOGICKÁ PORADA 14:30
 3. 3. Zadání úkolů k praktickým maturitním zkouškám – 4. A, A1, C, DP   9:45
 4. 4. Velikonoční prázdniny
 5. 4. PEDAGOGICKÁ PORADA, klasifikační porada 14:30

                        Informační odpoledne pro rodiče                                                                   16:30

 1. – 30. 4. Zápis uchazečů do prvního ročníku denního studia   8:00
 2. 4. Vydání vysvědčení žákům 4. ročníků a dálkového studia

                        Poslední zvonění

3.- 7. 5. 2021   Zkoušky společné části maturitní zkoušky a písemné maturitní zkoušky profilové části

 1. 4. – 7. 5. Praktické maturitní zkoušky dle rozpisu podle oborů
 2. – 28. 5. Provozní individuální praxe z CR pro 1. A, A1, A2, 2. A, A2, A1, 3. A

                        Provozní individuální praxe z PAD pro 1. B, 2. B, 3. B a z PEP pro 1. C, 2. C, 3. C

 1. – 28. 5. Ústní maturitní zkoušky profilové části – dle rozpisu

                        Slavnostní předání maturitních vysvědčení – termín bude upřesněn             

 1. – 25. 6. Turistickobranný kurz pro 3. C, 1. A1, 2. A1
 2. 6. Zápis do dálkového studia   9:00

                        Třídní schůzky nových prvních ročníků                                                          15:00

 1. 6. PEDAGOGICKÁ PORADA, klasifikační porada 10:00

                        Úklid učeben, tisk a podpis vysvědčení

 1. 6. 2021 Předání závěrečného vysvědčení   8:00

                        ZÁVĚREČNÁ PEDAGOGICKÁ PORADA                                                      10:00

Sdílej