Home Studium Organizace školního roku

Organizace školního roku

Školní rok 2019/2020

Harmonogram školního roku

Datum            Akce                                                                                                             Hodina
26. 8. 2019      Nástup pedagogů do školy

27. 8.               Zahajovací porada, školení BOZP, PO, mimořádné události                            9:00  

26. – 30. 8.      Opravné zkoušky a přezkoušení

29. 8.               Opravná praktická maturitní zkouška                                                               8:00  

2. 9.                 Zahájení školního roku 2019/2020, školení BOZ, PO, MU žáků                       8:00

3. 9.                 Burza knih, vyřizování formalit, potvrzení o studiu, obědy

2. – 6. 9.           Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky                

                        Seznamovací a adaptační den pro 1. ročníky – termín bude upřesněn

8. – 13. 9.         Společná praxe z CR 2. A, A1,  3. A, 4. A – Holandsko

9. – 13. 9.        Společná praxe z MAVČ 3. A1, 4. A1

9. – 13. 9.         Individuální praxe z PAD – 2. B, 3. B, 4. B, z PEP v MŠ 4. C

16. 9.               Ústní maturitní zkoušky – podzimní termín                                                       7:30

23. 9.               Vydání maturitních vysvědčení z podzimního termínu maturit                        12:00

28. 9.               Státní svátek – Den české státnosti                                                               

19. 10.             Pochod spadaným listím za prasetem do Rantířova

21. 10.             PEDAGOGICKÁ PORADA                                                                             14:30  

                        Zahajovací praxe z cestovního ruchu pro 1. ročník ECR – termín bude upřesněn

29. – 30. 10.    Podzimní prázdniny

5. 11.               Den soukromých škol                                                                                       8:00

18. 11.             PEDAGOGICKÁ PORADA, klasifikační porada                                              14:30

                        Informační odpoledne pro rodiče                                                                   16:30

20. 12.             Vánoční besídka                                                                                              9:00

                        Předvánoční pedagogická porada                                                                  11:00

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny

18. 1. 2020      Den otevřených dveří ŠECR                                                                            9:00

27. 1. 2020      PEDAGOGICKÁ PORADA, klasifikační porada                                              14:30

30. 1.               Předání výpisu z pololetního vysvědčení

31. 1.               Pololetní prázdniny

2. – 7. 2.          Lyžařský kurz pro 1. A, B + 2. C

21. 2.               Maturitní ples – DKO Jihlava

9. – 15. 3.        Jarní prázdniny

23. 3.               PEDAGOGICKÁ PORADA                                                                             14:30

30. 3.               Zadání úkolů k praktickým maturitním zkouškám – 4. A, C, DP                        9:45

9. 4.                 Velikonoční prázdniny

27. 4.               PEDAGOGICKÁ PORADA, klasifikační porada                                              14:30

                        Informační odpoledne pro rodiče                                                                   16:30

30. 4.               Zápis uchazečů do prvního ročníku denního studia                                          8:00

                        Vydání vysvědčení žákům 4. ročníků a dálkového studia

                        Poslední zvonění

4. – 7. 5.           Písemné maturitní zkoušky společné části

28. 4. – 15. 5.   Praktické maturitní zkoušky dle rozpisu podle oborů

18. – 29. 5.      Provozní individuální praxe z CR pro 1. A, A2, 2. A, A1, 3. A, A1

                        Provozní individuální praxe z PAD pro 1. B, 2. B, 3. B a z PEP pro 1. C, 2. C, 3. C

18. – 29. 5.      Ústní maturitní zkoušky společné i profilové části – dle rozpisu

                        Slavnostní předání maturitních vysvědčení – termín bude upřesněn             

24. 6.               Den třídního učitele

24. – 26. 6.       Turistickobranný kurz pro 3. C

25. 6.               Zápis do dálkového studia                                                                                9:00

                        Třídní schůzky nových prvních ročníků                                                          15:00

29. 6.               PEDAGOGICKÁ PORADA, klasifikační porada                                              10:00

                        Úklid učeben, tisk a podpis vysvědčení

30. 6. 2020      Předání závěrečného vysvědčení                                                                    8:00

                        ZÁVĚREČNÁ PEDAGOGICKÁ PORADA                                                      10:00

 

Sdílej