Home ŠECR Jihlava Den otevřených dveří 18. ledna 2020

Co se děje v ŠECR Jihlava

Den otevřených dveří 18. ledna 2020

Zveme všechny zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří, který se koná v sobotu 18. ledna 2020.
Škola je pro návštěvníky otevřená celý den od 9 do 14 hodin.

Tento den otevřených dveří je trochu jiný. Každý učitel ve třídě podrobně prezentuje svůj předmět. Můžeš si tak zábavnou formou vyzkoušet, zda by Tě daný předmět bavil.
Projdeš se historií, zkusíš si připravit smlouvu, namaluješ si tričko, ověříš svoji rychlost v psaní na klávesnici, pobavíš se s angličtinou……

Den otevřených dveří 18.1.2020

Zveme všechny zájemce o studium na naší škole na den otevřených dveří v sobotu 18. 1. 2020. Každý učitel bude mí připravenou prezentaci předmětu, který vyučuje. Zkusíte si přijímačky a můžete si vyzkoušet různé soutěže.

Zveřejnil(a) Škola ekonomiky a cestovního ruchu dne Pondělí 13. ledna 2020

Ve výtvarné dílně ti studenti předvedou, co se u nás naučíš. Také si zkusíš některé výtvarné techniky.

kresba

V cestovním ruchu se podíváš na ta nejzajímavější místa, která nabízí Česká republika. Ve videu je malá ukázka.

Informace o události

AdresaJihlava
Začátek01/14/2017 09:00
Konec01/14/2017 14:00

Sdílej

Aktuálně

 • Den průvodců

  Naše škola se účastnila natáčení videoprůvodce Jihlavy ke Dni průvodců.

  https://youtu.be/Vn_27WmO0MA

 • Jednotné přijímací zkoušky

  15. února 2021, vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy, kterým byl určen vyšší časový limit na konání jednotných testů, a to 70 minut na test z českého jazyka a literatury a 85 minut na test z matematiky (bez navýšení pro uchazeče se SVP). V návaznosti na tuto změnu bylo vydáno aktualizované jednotné zkušební schéma.

  Ing. David Vítek

  ředitel

 • Maturitní vázané písemné zkoušky profilové části

  Maturanti, kteří nejsou prvomaturanti školního roku 2020/2021 musí konat i písemné vázané zkoušky profilové části.

  Termíny jsou stanovené:

  Anglický jazyk - 6. května 2021 od 8:00 místnost M1

  Německý jazyk - 6. května 2021 od 8:00 místnost M2

  Český jazyk a literatura - 7. května 2021 od 8:00 místnost M1

  Ing. David Vítek

  ředitel

 • Uzavření školy ode dne 15. února 2021 do 28. února 2021

  Dle Zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.), § 69, přijalo MŠMT 12. února 2021 mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku. Na základě těchto opatření je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období od 15. února 2021 do 28. února 2021.

  Zakázány jsou i odborné praxe a odborný výcvik. Možné jsou pouze osobní konzultace žáků všech ročníků, a to jednotlivě jeden žák a jeden vyučující.

  V souladu se školským zákonem a školním řádem nařizuji v tomto období distanční výuku

  Ing. David Vítek

  ředitel

 • Změny u maturitní zkoušky jaro 2021

  Maturitní zkoušky v jarním termínu 2021 na ŠECRu

  Student maturitního ročníku 2020/2021 může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

  Studentovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Pokud bude úspěšný bude konat maturitní zkoušku v podzimním termínu 2021. Student může požádat o dřívější termín.

   

  Studentům maturitních ročníků odpadají nematuritní předměty:

  4. A – MAT, FRJ, PRA, ITv, NJv, TEV, ZSV

  4. A1 - MAT, FRJ, PRA, ITv, NJv, TEV, ZSV, DDK

  4. B – MAT, FRJ, ITv, NJv, TEV, ZSV, RET, DDK

  4. C – EKN, ZSV, MAT, nematuritní specializace

  Dálkové obory jsou beze změny

   

  Studentům maturitních předmětů budou posíleny tyto předměty:

  4. A – EKN 1 hodina týdně

  4. A1 – EKN 1 hodina týdně, MAVČ 1 hodina týdně

   

  Didaktické testy:

  U didaktických testů bude navýšen čas na jejich vypracování o 10 minut u českého a cizího jazyka a o 15 minut u matematiky. Konkrétně tak budou mít žáci na vypracování DT z ČJ 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut.

  Profilové zkoušky:

  V rámci profilové části maturity, kam od letošního roku spadají písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, byly zrušeny písemné (slohové) práce. Týká se to žáků, kteří byli letos a vloni prvomaturanty. Pro žáky, kteří v rámci svého prvního řádného termínu v minulosti slohové práce konali, nebo je konat měli, se slohové práce neruší a budou je konat i letos. 

  Ústní zkoušky zůstávají povinné pro všechny.

  Termíny:

  Didaktické testy:  3. - 5. května 2021 (náhradní termín 14. - 16. června 2021)

  Praktické maturitní zkoušky: 26. dubna - 7. května 2021

  Ústní maturitní zkoušky: 17. - 28. května 2021

   

  Informace od MŠMT zde

  JZS_jaro-2021

  JZS_jaro-2021_podrobne_schema

  JZS_jaro-2021_Sdeleni-MSMT

  maturita_final_elpo

  vecny_zamer_MZ

  Ing. David Vítek

  ředitel

NAŠI UČITELÉ