Home ŠECR Jihlava Harmonogram ukončení školního roku 2019/2020

Co se děje v ŠECR Jihlava

Harmonogram ukončení školního roku 2019/2020

11. 5. – otevření školy pro maturitní ročníky, konzultace dle speciálního rozvrhu jen na maturitní předměty

15. 5. – uzavření klasifikace pro maturitní ročníky

18. 5. – 5. 6. praktické maturitní zkoušky 4. C, 5. DP, 2. DPZ, 2. PZ

26. 5. – praktická písemná maturitní zkouška 4. A, A1, 4. B

26. 5. – předání vysvědčení pro maturitní ročníky

27. 5. – praktická ústní maturitní zkouška 4. A1

28. 5. – praktická ústní maturitní zkouška 4. A

1. 6. – maturitní zkouška DT AJ, MAT

2. 6. – maturitní zkouška DT ČJL, NJ

8. 6. – jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MAT

9. 6. – 12. 6. – otevření školy pro všechny studenty, konzultace dle speciálního rozvrhu

12. 6. – uzavření klasifikace

15. 6. – zveřejnění výsledků JPZ, ihned zveřejnění seznamu k přijetí, ihned odeslání nepřijatým uchazečům rozhodnutí o nepřijetí

15. 6. – 19. 6. – ústní maturitní zkouška 4. A, A1, B, C, 5. DP

17. – 19. 6. – zápis uchazečů do prvního ročníku denního studia dle oborů

22. 6. – 26. 6. – ústní maturitní zkouška 2. DPZ, 2. PZ

15. 6. – 26. 6. – provozní individuální praxe  z CR, PAD a PEP

23. 6. – nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku v denním studiu

23. 6. – náhradní termín jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MAT

25. 6. –  zápis uchazečů do dálkového studia

25. 6. – třídní schůzka nových 1. ročníků

29. 6. – klasifikační pedagogická porada

29. 6. – úklid tříd, tisk vysvědčení

30. 6. – předání vysvědčení

Informace o události

Sdílej