Home INFORMACE K POVINNOSTI OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19 PRO ŽÁKY OBORU PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

INFORMACE K POVINNOSTI OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19 PRO ŽÁKY OBORU PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

Povinnost být očkován je účinná od 28. února 2022.
Čili do tohoto data je nezbytné, aby již byli žáci a studenti plně naočkování – do tohoto data jim musí být
aplikovány všechny dávky podle očkovacího schématu příslušné očkovací látky (nemusí po obdržení
poslední, nebo jediné, dávky uběhnout žádná další lhůta, jak je obvyklé při dokládání bezinfekčnosti pro
různé oblasti života podle mimořádných nebo krizových opatření). Neočkovaní žáci nebo studenti
nemohou od 1. března 2022 konat v rámci vzdělávání praxi.
Povinnost očkování není možné nahradit potvrzením o prodělané nemoci covid-19 v posledních 180 dnech.

Blíže v příloze ZDE

Informace o události

classic-editor-rememberclassic-editor

Sdílej