Home ŠECR Jihlava Jmenování maturitní komise

Co se děje v ŠECR Jihlava

Jmenování maturitní komise

Jmenuji maturitní komise pro maturitní zkoušky v jarním termínu školního roku 2019/2020 – praktické zkoušky od 18. května do 5. června 2020 a ústní zkoušky od 15. června do 26. června 2020 pro třídy 4. A, A1, 4. B, 4. C, 5. DP, 2. PZ a 2DPZ v tomto složení: viz přílohy.

V Jihlavě dne 4. května. 2020

Ing. David Vítek

ředitel školy

Informace o události

Sdílej