Home Události Kurz angličtiny pro děti

Co se děje v ŠECR Jihlava

Kurz angličtiny pro děti

MALUJTE ANGLICKY!

Malujeme anglicky

Malujeme anglicky

Vážení rodiče, Vašim dětem nabízíme zcela novou výuku anglického jazyka ve spojení s výtvarným kroužkem. Kurz je určen především dětem předškolního věku a školákům 3. až 5. ročníku. U žáků ZŠ bude jazykový kroužek rozvíjet, procvičovat a upevňovat znalosti, které děti už mají ze školy. Důraz bude kladen na slovní zásobu a výslovnost (která je obecně zanedbávána).

Výuku dětí provádí náš zkušený učitel angličtiny Mgr. Jaroslav Matula, který anglický jazyk vyučuje nejen na naší střední škole, ale také děti v naší mateřské škole Kvítek. Tato nová forma výuky je zcela jeho projektem, který podle jeho slov, vychází z metody Total Physical Response (TPR), což je spojení výuky jazyka s tělesnou aktivitou.

Například: Děti se naučí předložky nad, pod, za, mezi apod. a následně kreslí obrázky podle pokynů učitele (např. nakreslí dva stromy mezi domy. Nebo nakreslí slunce nad domem). Dochází tak nenásilně ke spojení výtvarného kroužku a výuky angličtiny.

Malujeme anglicky

Malujeme anglicky

Výuka bude probíhat ve skupinách, tak aby nedocházelo u dětí k velkým rozdílům v jejich jazykových schopnostech. Tedy, do jedné skupiny lze dát děti ze 3. až 5. ročníku, další skupina bude tvořena předškoláky a žáky 1. ročníku. Schopnost psaní a čtení je základním kritériem pro dělení skupin! Výuka bude probíhat především v našem výtvarném ateliéru. Učebnice nejsou potřeba. Neslibujeme žádnou zázračnou metodu, jak naučit děti anglicky. Klademe důraz na rozmanitost metod, které děti zaujmou a budou bavit. Věřte, máme to vyzkoušené na našich dětech v mateřské škole Kvítek a dětech našich učitelů a přátel.

Info o cenách a přihlášení zde

Informace o události

Sdílej

Aktuálně

 • Uzavření školy ode dne 19. dubna 2021 do odvolání

  V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. dubna 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období od 19. dubna 2021 do odvolání.

  Zakázány jsou i odborné praxe a odborný výcvik. Možné jsou osobní konzultace žáků všech ročníků, a to jednotlivě jeden žák a jeden vyučující. Povolené jsou skupinové konzultace žáků maturitních ročníků a žáků ohrožených školním neúspěchem v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině. Dále je povoleno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek a konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti.

  V souladu se školským zákonem a školním řádem nařizuji v tomto období distanční výuku.

  Ing. David Vítek

  ředitel

 • Uzavření školy ode dne 12. dubna 2021 do 18. dubna 2021

  V návaznosti na prodloužení účinnosti krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období od 12. dubna 2021 do 18. dubna 2021.

  Zakázány jsou i odborné praxe a odborný výcvik. Možné jsou pouze osobní konzultace žáků všech ročníků, a to jednotlivě jeden žák a jeden vyučující. Dále je povoleno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek a konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob.

  V souladu se školským zákonem a školním řádem nařizuji v tomto období distanční výuku.

  Ing. David Vítek

  ředitel

 • Nový školní včelín už roste

  Blížíme se do finále!

     

   

NAŠI UČITELÉ