Home ŠECR Jihlava Maturitní vázané písemné zkoušky profilové části

Co se děje v ŠECR Jihlava

Maturitní vázané písemné zkoušky profilové části

Maturanti, kteří nejsou prvomaturanti školního roku 2020/2021 musí konat i písemné vázané zkoušky profilové části.

Termíny jsou stanovené:

Anglický jazyk – 6. května 2021 od 8:00 místnost M1

Německý jazyk – 6. května 2021 od 8:00 místnost M2

Český jazyk a literatura – 7. května 2021 od 8:00 místnost M1

Ing. David Vítek

ředitel

Informace o události

Sdílej