Home ŠECR Jihlava Maturitní zkoušky v jarním termínu 2021 na ŠECRu

Co se děje v ŠECR Jihlava

Maturitní zkoušky v jarním termínu 2021 na ŠECRu

Termíny:

Didaktické testy:  24. – 26. května 2021

 

Praktické maturitní zkoušky: 26. dubna – 7. května 2021

4. A, A1 písemná praktická MZ: 6. května 2021, ústní praktická MZ: 7. května 2021

4. B písemná praktická MZ: 6. května 2021

4. C, 5. DP, 2. DPZ, 2 PZ praktická MZ: 26. dubna – 7. května 2021

 

Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (pouze repetenti)

Cizí jazyk: 6. května 2021

Český jazyk a literatura: 7. května 2021

 

Žák písemně informuje ŘŠ, že bude konat dobrovolnou ústní zkoušku: do 30. dubna 2021

 

Ústní maturitní zkoušky: 7. – 18. června 2021

4. A, A1, 4. B, 4. C, 5. DP: 7. – 11. června 2021

2. DPZ, 2 PZ: 14. – 18. června 2021

 

Didaktické testy:

U didaktických testů bude navýšen čas na jejich vypracování o 10 minut u českého a cizího jazyka a o 15 minut u matematiky. Konkrétně tak budou mít žáci na vypracování DT z ČJ 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut.

Nově se stanovuje, že žáci, kterým byla v období od 12. října 2020 nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona a odpracovali minimálně 160 hodin a tuto skutečnost doloží řediteli školy potvrzením do 17. května 2021, nekonají DT.

Dále se těmto žákům umožňuje, že v případě jejich zájmu mohou DT složit. Pokud by v nich však neuspěli, nebude se jim tento neúspěch započítávat a nadále platí to, že automaticky v těchto DT uspěli podle výše uvedeného. Dobrovolnou účastí si tedy mohou jen vylepšit hodnocení.

 

Profilové zkoušky:

V rámci profilové části maturity, kam od letošního roku spadají písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, byly zrušeny písemné (slohové) práce. Týká se to žáků, kteří byli letos a vloni prvomaturanty. Pro žáky, kteří v rámci svého prvního řádného termínu v minulosti slohové práce konali, nebo je konat měli, se slohové práce neruší a budou je konat i letos. 

Nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude ovlivňovat celkové hodnocení); OOP umožní opakování neúspěšné nepovinné zkoušky. Toto pravidlo platí pouze: – pro „prvomaturanty“, tedy pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021. Neplatí tedy pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku, – pro profilové zkoušky, které navazují na společnou část (neuplatní se tedy při zkoušce z cizího jazyka, který nenavazuje na DT z cizího jazyka). Žák bude moci z této zkoušky konat opravnou zkoušku. Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části MZ (DT z českého jazyka a literatury a DT z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

 

Nadále platí, že písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nejsou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky. Toto opatření se týká všech žáků, kteří byli žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021, a žáků, kteří konali v podzimním zkušebním období maturitní zkoušku dle zákona č. 135/2020 Sb. (tj. všichni přihlášení k prvnímu řádnému termínu z jarního zkušebního období roku 2019/2020, kteří ani v podzimním zkušebním období 2020 nemuseli konat písemnou práci). Platí pro všechny profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, a pro všechny následující opravné a náhradní termíny. Ti, kdo museli nebo by museli v případě přihlášení se v podzimním zkušebním období 2020 konat v rámci náhradní nebo opravné zkoušky písemnou práci z jazyků, ji budou konat i v jarním zkušebním období 2021 (tj. za předpokladu, že v jejich řádném termínu konání maturitní zkoušky byla písemná práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka povinnou součástí zkoušky společné nebo profilové části).

 

Maturitní zkoušky v jarním termínu 2021 na ŠECRu

Student maturitního ročníku 2020/2021 může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.

Studentovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Pokud bude úspěšný bude konat maturitní zkoušku v podzimním termínu 2021. Student může požádat o dřívější termín.

 

Studentům maturitních ročníků odpadají nematuritní předměty:

4. A – MAT, FRJ, PRA, ITv, NJv, TEV, ZSV

4. A1 – MAT, FRJ, PRA, ITv, NJv, TEV, ZSV, DDK

4. B – MAT, FRJ, ITv, NJv, TEV, ZSV, RET, DDK

4. C – EKN, ZSV, MAT, nematuritní specializace

Dálkové obory jsou beze změny

 

Studentům maturitních předmětů budou posíleny tyto předměty:

4. A – EKN 1 hodina týdně

4. A1 – EKN 1 hodina týdně, MAVČ 1 hodina týdně

 

DALŠÍ ÚPRAVY MATURITNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2021

Informace o události

Sdílej