Home ŠECR Jihlava Mimořádná opatření při maturitní a přijímací zkoušce

Co se děje v ŠECR Jihlava

Mimořádná opatření při maturitní a přijímací zkoušce

Účast na zkoušce bude umožněna v případě, že maturant nebo uchazeč:

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19
  • doloží negativní výsledek antigenního testu SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu provedený ve škole nebo ve zdravotnickém zařízení v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky
  • doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního pozitivního testu
  • doloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a to 14 dní po druhém očkování

Maturantům umožní škola provedení testu ve škole, maturant se v tomto případě dostaví 30 minut před losováním otázky.

Informace o události

Sdílej