Home ŠECR Jihlava Mimořádná opatření při zápisu 20. a 21. května 2021

Co se děje v ŠECR Jihlava

Mimořádná opatření při zápisu 20. a 21. května 2021

Při zápisu se uchazeči a jejich zákonní zástupci prokáží čestným prohlášením, že byli v týdnu od 17. května testováni ve škole, doma nebo v zaměstnání. Mohou také doložit, že prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od prvního pozitivního testu, nebo doloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a to 14 dní po druhém očkování.

Ing David Vítek

ředitel

Informace o události

Sdílej