Home Napsali o nás Napsali o nás v Jihlavských listech

Co se děje v ŠECR Jihlava

Napsali o nás v Jihlavských listech

Amalka

Už 25 let funguje na trhu Se vzděláním soukromá střední Škola ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava (ŠECR). Potřebné vzdělání poskytuje nejen svým studentům, ale také předškolním dětem, které chodí do její unikátní mateřské školky Kvítek.

V čem je školka výjimečná? „V tom, že jsme jediná škola v České republice, která ke studijnímu
oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika provozuje vlastní školku,“ vysvětlil manažer ŠECRu Ing. David Vítek.

Kvítek byl zřízen před šesti lety jako pracoviště odborné výchovy pro zmíněný obor. Studentky ŠECRu si tak mohou udělat ve školce praxi pod dohledem zkušených učitelek. „Ve vyučovacích hodinách načerpají poznatky a teorii a okamžitě si je mohou vyzkoušet. Z tohoto pohledu považujeme spojení střední škola – školka za vynikající,“ dodal Vítek s tím, že studentky na praxích v jiných školkách jsou velmi dobře ohodnoceny.
Kvítek nabízí dětem nadstandardní péči. „Kromě dvou učitelek mají k dispozici ještě dvě asistentky z řad studentek, takže je o ně postaráno opravdu nadprůměrně,“ souhlasil Vítek.
Školka usiluje o rozvoj osobnosti dítěte. „Nabízíme například různé kurzy výslovnosti, protože
v dnešní době chodí děti do školky velice špatně jazykově vybaveny. Logopedicky s nimi pracujeme,“ podotkl David Vítek.
A nejde jenom o český jazyk. Děti si mohou „přičichnout“ například k angličtině. „Mnoho našich absolventů je profesně úspěšných právě z toho důvodu, že dokáží uplatnit jazykové znalosti. A když dáte dětem základy už ve školce, mají před nástupem do základní školy náskok,“ poznamenal Vítek.
S mateřskou školkou Kvítek je spojena řada projektů. Například „Komplexní blok činností
na téma pohádkových příběhů“ má probouzet v dětech zdravý vztah k jazyku, knihám, později k četbě a potažmo i k lidem a celé společnosti.
Úkolem „Cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností“ je pro změnu naučit
děti základům sportovní průpravy.
Velký úspěch ŠECR slaví s projektem „Amálka ve městě“. Jde o omalovánky s dopravní tématikou pro děti předškolního věku a na prvním stupni základních škol. Prodalo se jich téměř 30.000 kusů. „Tento projekt zaujal i Policii České republiky, pro níž jsme připravili výukový program. Naše studentky v něm hrají maňáskové divadlo a děti si přitom vybarvují v omalovánkách situace, které je mohou na ulici potkat,“ popsal Vítek.
Policie už si u školy objednala další sadu omalovánek a další kolo výukového programu.
Vedení ŠECRu by rádo provozovalo i firemní školku. „Jde o moderní trend umožňující maminkám
vrátit se dříve z rodičovské dovolené do zaměstnání. V tuto chvíli už oslovujeme firmy s nabídkou,“ přiznal David Vítek.
A jak manažer vidí školu jako celek? „Jsme na vrcholu. Máme dostatek studentů, a mohu říci, že
i kvalitních studentů. A vypadá to, že tento směr udržíme i v příštích letech.“
Více než 70% absolventů Školy ekonomiky a cestovního ruchu odchází po maturitě na vysokou školu. ŠECR pravidelně monitoruje, kolik jeho žáků se uchytilo v profesním životě.
„Jejich uplatnění je doma i v zahraničí opravdu široké. A jsme hrdí, že studovali právě u nás,“ řekl David Vítek.

 

Informace o události

AdresaJihlava

Sdílej

Aktuálně

 • Uzavření školy na neurčito a sdělení MŠMT k přijímacímu řízení a maturitám

  Dle nařízení vlády jsou školy pro prezenční výuku nadále uzavřeny na neurčito.  O termínu otevření školy Vás budeme informovat.

  MŠMT sdělilo navrhovaný postup pro přijímací řízení a maturity zde:

  http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

   

 • Provozní doba školy

  Provozní doba školy je každý pracovní den od 8 do 12 hodin.

 • Studium v době uzavření školy

  Studenti mají povinnost po dobu uzavření školy studovat z domova.

  V době vyučování, která je dána rozvrhem hodin musí být připojeni přes počítač, nebo mobilní telefon na níže uvedených odkazech a postupovat dle pokynů vyučujících, které jsou zadávány přes e-mail a prostřednictvím Onedrive a Teams.

  Onedrive:

  https://secr-my.sharepoint.com/personal/schoolsharesync_secr_cz/_layouts/15/onedrive.aspx

  Teams:

  https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/group-chat-software

   

  Přihlášení je stejné jako do počítače ve škole.

   

  David Vítek

  ředitel

 • Pracovní povinnost studentů oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

  Pracovní povinnnost se týká studentů oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika starších 18 let.

  001_Informace k pracovní povinnosti studentů oboru sociálních služeb

 • Tisková zpráva z 13. 3. 2020

  S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

  Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

  Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

  Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

NAŠI UČITELÉ

 • Ing. David Vítek

  mail-icon Ředitel školy

  david.vitek@secrji.cz

  Vyučuje cestovní ruch, ekonomiku, marketing a management.

 • RNDr. Ladislav Vítek

  mail-icon Jednatel IEC, s. r. o.

  ladislav.vitek@secrji.cz

  Vyučuje matematiku, základy přírodních věd a biologii .

 • Mgr. Jiří Čada

  mail-icon Jednatel IEC, s. r. o.

  jiri.cada@secrji.cz

  Vyučuje základy přírodních věd (fyziku) a přístrojové a nádechové potápění.

 • Mgr. Iveta Haklová

  mail-icon Zástupce ředitele školy

  iveta.haklova@secrji.cz

  Vyučuje matematiku a italštinu.