Home Napsali o nás Napsali o nás v Jihlavských listech

Co se děje v ŠECR Jihlava

Napsali o nás v Jihlavských listech

Amalka

Už 25 let funguje na trhu Se vzděláním soukromá střední Škola ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava (ŠECR). Potřebné vzdělání poskytuje nejen svým studentům, ale také předškolním dětem, které chodí do její unikátní mateřské školky Kvítek.

V čem je školka výjimečná? „V tom, že jsme jediná škola v České republice, která ke studijnímu
oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika provozuje vlastní školku,“ vysvětlil manažer ŠECRu Ing. David Vítek.

Kvítek byl zřízen před šesti lety jako pracoviště odborné výchovy pro zmíněný obor. Studentky ŠECRu si tak mohou udělat ve školce praxi pod dohledem zkušených učitelek. „Ve vyučovacích hodinách načerpají poznatky a teorii a okamžitě si je mohou vyzkoušet. Z tohoto pohledu považujeme spojení střední škola – školka za vynikající,“ dodal Vítek s tím, že studentky na praxích v jiných školkách jsou velmi dobře ohodnoceny.
Kvítek nabízí dětem nadstandardní péči. „Kromě dvou učitelek mají k dispozici ještě dvě asistentky z řad studentek, takže je o ně postaráno opravdu nadprůměrně,“ souhlasil Vítek.
Školka usiluje o rozvoj osobnosti dítěte. „Nabízíme například různé kurzy výslovnosti, protože
v dnešní době chodí děti do školky velice špatně jazykově vybaveny. Logopedicky s nimi pracujeme,“ podotkl David Vítek.
A nejde jenom o český jazyk. Děti si mohou „přičichnout“ například k angličtině. „Mnoho našich absolventů je profesně úspěšných právě z toho důvodu, že dokáží uplatnit jazykové znalosti. A když dáte dětem základy už ve školce, mají před nástupem do základní školy náskok,“ poznamenal Vítek.
S mateřskou školkou Kvítek je spojena řada projektů. Například „Komplexní blok činností
na téma pohádkových příběhů“ má probouzet v dětech zdravý vztah k jazyku, knihám, později k četbě a potažmo i k lidem a celé společnosti.
Úkolem „Cvičení pro všestranný rozvoj pohybových dovedností“ je pro změnu naučit
děti základům sportovní průpravy.
Velký úspěch ŠECR slaví s projektem „Amálka ve městě“. Jde o omalovánky s dopravní tématikou pro děti předškolního věku a na prvním stupni základních škol. Prodalo se jich téměř 30.000 kusů. „Tento projekt zaujal i Policii České republiky, pro níž jsme připravili výukový program. Naše studentky v něm hrají maňáskové divadlo a děti si přitom vybarvují v omalovánkách situace, které je mohou na ulici potkat,“ popsal Vítek.
Policie už si u školy objednala další sadu omalovánek a další kolo výukového programu.
Vedení ŠECRu by rádo provozovalo i firemní školku. „Jde o moderní trend umožňující maminkám
vrátit se dříve z rodičovské dovolené do zaměstnání. V tuto chvíli už oslovujeme firmy s nabídkou,“ přiznal David Vítek.
A jak manažer vidí školu jako celek? „Jsme na vrcholu. Máme dostatek studentů, a mohu říci, že
i kvalitních studentů. A vypadá to, že tento směr udržíme i v příštích letech.“
Více než 70% absolventů Školy ekonomiky a cestovního ruchu odchází po maturitě na vysokou školu. ŠECR pravidelně monitoruje, kolik jeho žáků se uchytilo v profesním životě.
„Jejich uplatnění je doma i v zahraničí opravdu široké. A jsme hrdí, že studovali právě u nás,“ řekl David Vítek.

 

Informace o události

AdresaJihlava

Sdílej

Aktuálně

 • Uzavření školy ode dne 19. dubna 2021 do odvolání

  V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. dubna 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období od 19. dubna 2021 do odvolání.

  Zakázány jsou i odborné praxe a odborný výcvik. Možné jsou osobní konzultace žáků všech ročníků, a to jednotlivě jeden žák a jeden vyučující. Povolené jsou skupinové konzultace žáků maturitních ročníků a žáků ohrožených školním neúspěchem v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině. Dále je povoleno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek a konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti.

  V souladu se školským zákonem a školním řádem nařizuji v tomto období distanční výuku.

  Ing. David Vítek

  ředitel

 • Uzavření školy ode dne 12. dubna 2021 do 18. dubna 2021

  V návaznosti na prodloužení účinnosti krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole v období od 12. dubna 2021 do 18. dubna 2021.

  Zakázány jsou i odborné praxe a odborný výcvik. Možné jsou pouze osobní konzultace žáků všech ročníků, a to jednotlivě jeden žák a jeden vyučující. Dále je povoleno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek a konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob.

  V souladu se školským zákonem a školním řádem nařizuji v tomto období distanční výuku.

  Ing. David Vítek

  ředitel

 • Nový školní včelín už roste

  Blížíme se do finále!

     

   

NAŠI UČITELÉ