Home ŠECR Jihlava Pravidla pro vstup studentů do budovy školy

Co se děje v ŠECR Jihlava

Pravidla pro vstup studentů do budovy školy

Při prvním vstupu do budovy školy odevzdá každý student čestné prohlášení – ke stažení zde.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze studentům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni studenti i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý student bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se studenti mohou pohybovat.

Student je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění studenta do školy, resp. k vyřazení studenta z přípravy.

Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

V průběhu pobytu ve třídě nemusí studenti ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Při sejmutí roušky si každý student ukládá svou roušku do sáčku.

Studenti si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Informace o události

Sdílej