Home ŠECR Jihlava Přihlášky ke studiu na školní rok 2023/24

Co se děje v ŠECR Jihlava

Přihlášky ke studiu na školní rok 2023/24

Uchazeč o studium podává přihlášku do 1. kola nejpozději do 1. 3. 2023 přímo řediteli školy na adresu školy:

Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola s. r. o.
Ing. David Vítek
Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava

nebo doručí osobně do kanceláře školy.

Po obdržení přihlášky zašle ředitel školy uchazeči pozvánku k přijímacímu řízení, která bude obsahovat konkrétní informace o průběhu tohoto řízení.

Uchazeči mohou podávat přihlášky do těchto oborů:

ŠVP: Ekonomika a cestovní ruch, RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch

ŠVP: Management aktivního volného času, RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch

ŠVP: Mediální marketing cestovního ruchu, RVP: 65-42-M/02 Cestovní ruch

ŠVP: Právní administrativa a evropská integrace, RVP: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy, RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Do každého oboru přijímáme samostatně, je tedy možné se přihlásit na dva obory na naší škole.

Prosíme uchazeče o pečlivé vyplnění zejména kontaktních údajů.

Upozorňujeme, že na všechny obory požadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Zejména u oboru ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy, RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou zásadní omezení ve zdravotní způsobilosti.

Informace o události

classic-editor-rememberclassic-editor

Sdílej