Home Události Připravili jsme projekt pro Policii ČR

Co se děje v ŠECR Jihlava

Připravili jsme projekt pro Policii ČR

Policisté společně se studentkami ŠECR realizují projekt zaměřený na bezpečnost dětí v dopravě!

AmalkaTisková zpráva – 8. červen 2015
Učíme se s Amálkou – jak se chovat bezpečně v silničním provozu.

Policisté společně se studentkami realizují projekt zaměřený na bezpečnost dětí v dopravě.

 

KRAJ VYSOČINA – Policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie kraje Vysočina realizují v červnu v deseti základních školách našeho kraje pilotní interaktivní projekt, který je zaměřený na bezpečnost dětí v dopravě.

Projekt je zaměřený na žáky 1. a 2. tříd základních škol. Jde o děti, které zatím nepřicházejí do styku se systematickou výukou dopravní výchovy, ale přesto se pohybují v silničním provozu – jako chodci, cyklisté nebo jako spolujezdci v osobních vozidlech svých rodičů.  Pro pilotní projekt bylo v letošním roce vybráno deset základních škol v Kraji Vysočina – polovina městských a polovina venkovských škol, aby bylo při hodnocení projektu možné provést srovnání znalostí a reakcí dětí. Projektem bude v průběhu června osloveno zhruba 570 školáků v celém Kraji Vysočina.

 

Projekt je postavený na vzniku netradičních omalovánek „Amálka ve městě“, jejichž autory jsou pedagogové Školy ekonomiky a cestovního ruchu. Právě tato škola s námi na projektu úzce spolupracuje. Mimořádně zajímavé omalovánky s tématikou bezpečnosti silničního provozu se skládají ze šesti logických a přehledných obrázků s tématikou dopravy. Ke každému obrázku je sestavena také jednoduchá a srozumitelná básnička. Tato básnička může netradiční a velice vhodnou formou dostat dítěti do jeho povědomí význam dané dopravní značky. Básničky jsou využitelné pro výuku dopravní výchovy ve školách.

 

Na realizaci projektu přímo ve vybraných školách našeho kraje s policisty úzce spolupracují studentky jihlavské Školy ekonomiky a cestovního ruchu. Jedná se o čtyři studentky oboru předškolní a mimoškolní pedagogika – učitel, učitelka mateřské školy. Tyto studentky vykonávají v rámci projektu řízenou praxi na oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

 

Studentky si samy sestavily a pro projekt nacvičily krátké divadelní maňáskové představení, které se jmenuje „Amálka popleta, aneb nebojte se děti dopravních značek.“ Pro toto představení si studentky vyrobily kulisy, a také dva maňásky – Amálku a policistu. Součástí realizace projektu přímo v dané třídě je sehrání představení, do kterého opakovaně vstupuje policista z oddělení tisku a prevence a do hry pak vhodným způsobem vtahuje děti, se kterými pak řeší konkrétní dopravní situace. Na závěr představení děti obdrží od policistů dárek – omalovánky Amálka ve městě a pastelky s logem Policie České republiky. Pro pedagogy školy, kde projekt probíhá, mají policisté připravené všechny obrázky z omalovánek ve velkém formátu tak, aby tyto obrázky mohli učitelé v budoucnu využívat v rámci vyučování a s projektem tak dál pracovat podle vlastního uvážení.

 

Projekt má velký význam také pro studentky dané školy oboru učitelka mateřské školy. Tyto studentky se vhodnou formou dostávají do kontaktu s dětmi a mohou si tak přímo v praxi vyzkoušet dovednosti získané ve škole. Další specifikou pilotního projektu je netradiční forma spolupráce mezi střední školou a policisty, kdy studentky mají možnost poznat některé formy policejních preventivních aktivit zaměřených na děti základních škol. Pokud bude ze strany dětí a pedagogů projekt hodnocen kladně, může mít své pokračování, a to nejen v dalších školách, ale také vznikem dalších omalovánek, které by rozšířily stávajících omalovánky o další dopravní značky a situace v silničním provozu.

 

 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Oddělení mediální komunikace a PR

mjr. JUDr. Dana Čírtková

vedoucí oddělení – tisková mluvčí

tel: 974 261 207

mobil: 725 375 094

e-mail: pio@policievysocina.cz

Informace o události

AdresaJihlava
Začátek06/08/2015 14:00

Sdílej