Home Události Připravili jsme projekt pro Policii ČR

Co se děje v ŠECR Jihlava

Připravili jsme projekt pro Policii ČR

Policisté společně se studentkami ŠECR realizují projekt zaměřený na bezpečnost dětí v dopravě!

AmalkaTisková zpráva – 8. červen 2015
Učíme se s Amálkou – jak se chovat bezpečně v silničním provozu.

Policisté společně se studentkami realizují projekt zaměřený na bezpečnost dětí v dopravě.

 

KRAJ VYSOČINA – Policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie kraje Vysočina realizují v červnu v deseti základních školách našeho kraje pilotní interaktivní projekt, který je zaměřený na bezpečnost dětí v dopravě.

Projekt je zaměřený na žáky 1. a 2. tříd základních škol. Jde o děti, které zatím nepřicházejí do styku se systematickou výukou dopravní výchovy, ale přesto se pohybují v silničním provozu – jako chodci, cyklisté nebo jako spolujezdci v osobních vozidlech svých rodičů.  Pro pilotní projekt bylo v letošním roce vybráno deset základních škol v Kraji Vysočina – polovina městských a polovina venkovských škol, aby bylo při hodnocení projektu možné provést srovnání znalostí a reakcí dětí. Projektem bude v průběhu června osloveno zhruba 570 školáků v celém Kraji Vysočina.

 

Projekt je postavený na vzniku netradičních omalovánek „Amálka ve městě“, jejichž autory jsou pedagogové Školy ekonomiky a cestovního ruchu. Právě tato škola s námi na projektu úzce spolupracuje. Mimořádně zajímavé omalovánky s tématikou bezpečnosti silničního provozu se skládají ze šesti logických a přehledných obrázků s tématikou dopravy. Ke každému obrázku je sestavena také jednoduchá a srozumitelná básnička. Tato básnička může netradiční a velice vhodnou formou dostat dítěti do jeho povědomí význam dané dopravní značky. Básničky jsou využitelné pro výuku dopravní výchovy ve školách.

 

Na realizaci projektu přímo ve vybraných školách našeho kraje s policisty úzce spolupracují studentky jihlavské Školy ekonomiky a cestovního ruchu. Jedná se o čtyři studentky oboru předškolní a mimoškolní pedagogika – učitel, učitelka mateřské školy. Tyto studentky vykonávají v rámci projektu řízenou praxi na oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

 

Studentky si samy sestavily a pro projekt nacvičily krátké divadelní maňáskové představení, které se jmenuje „Amálka popleta, aneb nebojte se děti dopravních značek.“ Pro toto představení si studentky vyrobily kulisy, a také dva maňásky – Amálku a policistu. Součástí realizace projektu přímo v dané třídě je sehrání představení, do kterého opakovaně vstupuje policista z oddělení tisku a prevence a do hry pak vhodným způsobem vtahuje děti, se kterými pak řeší konkrétní dopravní situace. Na závěr představení děti obdrží od policistů dárek – omalovánky Amálka ve městě a pastelky s logem Policie České republiky. Pro pedagogy školy, kde projekt probíhá, mají policisté připravené všechny obrázky z omalovánek ve velkém formátu tak, aby tyto obrázky mohli učitelé v budoucnu využívat v rámci vyučování a s projektem tak dál pracovat podle vlastního uvážení.

 

Projekt má velký význam také pro studentky dané školy oboru učitelka mateřské školy. Tyto studentky se vhodnou formou dostávají do kontaktu s dětmi a mohou si tak přímo v praxi vyzkoušet dovednosti získané ve škole. Další specifikou pilotního projektu je netradiční forma spolupráce mezi střední školou a policisty, kdy studentky mají možnost poznat některé formy policejních preventivních aktivit zaměřených na děti základních škol. Pokud bude ze strany dětí a pedagogů projekt hodnocen kladně, může mít své pokračování, a to nejen v dalších školách, ale také vznikem dalších omalovánek, které by rozšířily stávajících omalovánky o další dopravní značky a situace v silničním provozu.

 

 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Oddělení mediální komunikace a PR

mjr. JUDr. Dana Čírtková

vedoucí oddělení – tisková mluvčí

tel: 974 261 207

mobil: 725 375 094

e-mail: pio@policievysocina.cz

Informace o události

AdresaJihlava
Začátek06/08/2015 14:00

Sdílej

Aktuálně

 • Uzavření školy na neurčito a sdělení MŠMT k přijímacímu řízení a maturitám

  Dle nařízení vlády jsou školy pro prezenční výuku nadále uzavřeny na neurčito.  O termínu otevření školy Vás budeme informovat.

  MŠMT sdělilo navrhovaný postup pro přijímací řízení a maturity zde:

  http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

   

 • Provozní doba školy

  Provozní doba školy je každý pracovní den od 8 do 12 hodin.

 • Studium v době uzavření školy

  Studenti mají povinnost po dobu uzavření školy studovat z domova.

  V době vyučování, která je dána rozvrhem hodin musí být připojeni přes počítač, nebo mobilní telefon na níže uvedených odkazech a postupovat dle pokynů vyučujících, které jsou zadávány přes e-mail a prostřednictvím Onedrive a Teams.

  Onedrive:

  https://secr-my.sharepoint.com/personal/schoolsharesync_secr_cz/_layouts/15/onedrive.aspx

  Teams:

  https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/group-chat-software

   

  Přihlášení je stejné jako do počítače ve škole.

   

  David Vítek

  ředitel

 • Pracovní povinnost studentů oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

  Pracovní povinnnost se týká studentů oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika starších 18 let.

  001_Informace k pracovní povinnosti studentů oboru sociálních služeb

 • Tisková zpráva z 13. 3. 2020

  S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

  Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

  Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

  Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

NAŠI UČITELÉ

 • Ing. David Vítek

  mail-icon Ředitel školy

  david.vitek@secrji.cz

  Vyučuje cestovní ruch, ekonomiku, marketing a management.

 • RNDr. Ladislav Vítek

  mail-icon Jednatel IEC, s. r. o.

  ladislav.vitek@secrji.cz

  Vyučuje matematiku, základy přírodních věd a biologii .

 • Mgr. Jiří Čada

  mail-icon Jednatel IEC, s. r. o.

  jiri.cada@secrji.cz

  Vyučuje základy přírodních věd (fyziku) a přístrojové a nádechové potápění.

 • Mgr. Iveta Haklová

  mail-icon Zástupce ředitele školy

  iveta.haklova@secrji.cz

  Vyučuje matematiku a italštinu.