Home Události Projekt „OPVK 57 SECR Jihlava“

Co se děje v ŠECR Jihlava

Projekt „OPVK 57 SECR Jihlava“

Naše škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt je zaměřený na podporu rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků a učitelů v cizím jazyce formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní.

Do kurzu je zapojeno 100 žáků školy a 3 učitelé. Výuka bude probíhat v anglickém, německém a francouzském jazyku.

plakat OPVK 56 SECR

Informace o události

AdresaJihlava

Sdílej