Home Události Studium v době uzavření školy

Co se děje v ŠECR Jihlava

Studium v době uzavření školy

Studenti mají povinnost po dobu uzavření školy studovat z domova.

V době vyučování, která je dána rozvrhem hodin musí být připojeni přes počítač, nebo mobilní telefon na níže uvedených odkazech a postupovat dle pokynů vyučujících, které jsou zadávány přes e-mail a prostřednictvím Onedrive a Teams.

Onedrive:

https://secr-my.sharepoint.com/personal/schoolsharesync_secr_cz/_layouts/15/onedrive.aspx

Teams:

https://products.office.com/cs-cz/microsoft-teams/group-chat-software

 

Přihlášení je stejné jako do počítače ve škole.

 

David Vítek

ředitel

Informace o události

Sdílej